Zneužívání buprenorfinu jako důsledek špatné dostupnosti preskripce tohoto přípravku

15. 5. 2019

Američtí autoři ukázali, že nedostupnost předepsané léčby buprenorfinem je rizikovým faktorem jeho zneužívání. Identifikovali také další rizikové faktory spojené se zneužíváním buprenorfinu.

Američtí autoři ukázali, že nedostupnost předepsané léčby buprenorfinem je rizikovým faktorem jeho zneužívání. Identifikovali také další rizikové faktory spojené se zneužíváním buprenorfinu.

Sublingvální tablety s vyšším obsahem buprenorfinu (lingvety o síle 0,4 mg, 2 mg a 8 mg) se používají v léčbě závislosti na opiátech. Při opakovaném používání se vyvíjí pouze nízká úroveň závislosti a rozvoj tolerance je omezený. S nárůstem předepisování tohoto přípravku roste ve Spojených státech i jeho zneužívání. Autoři této studie se proto rozhodli zhodnotit četnost, zdroj a rizikové faktory zneužívání buprenorfinu.

Po dobu 6 měsíců sledovali vzorek americké populace, která zneužívala preskripční opiáty. Zahrnuto bylo 503 účastníků, z nichž 471 dokončilo sledování. Na začátku sledování a po 6 měsících byly hodnoceny psychiatrické choroby, demografické údaje, užívání drog a sociální ukazatele. Ke stanovení prediktorů zneužívání buprenorfinu byla použita multivariantní logistická regresní analýza.

Ze všech účastníků mělo s buprenorfinem zkušenost 70,1 %. V průběhu 6 měsíců sledování zneužila buprenorfin téměř polovina účastníků (46,5 %). Z těchto účastníků zneužívalo buprenorfin denně 9,6 % a výjimečně (1–2krát za 6 měsíců) 50,6 %. Lék získávali převážně od dealerů (58,7 %) a kamarádů (31,6 %). Prediktory zvýšeného rizika zneužívání buprenorfinu byly nedostupnost předepsané terapie tímto lékem, generalizovaná úzkostná porucha a užití oxykodonu, methamfetaminu a/nebo alkoholu v posledních 30 dnech.

Výsledky ukázaly, že ztížená dostupnost buprenorfinu u lékaře není vhodným prostředkem v boji proti zneužívání tohoto léku. Naopak dostupnost kvalitní léčby buprenorfinem by mohla být účinnou strategií při této nelehké snaze.

(zza)

Zdroj: Lofwall M. R., Havens J. R. Inability to access buprenorphine treatment as a risk factor for using diverted buprenorphine. Drug Alcohol Depend. 2012 Jun 13. [Epub ahead of print]; doi: 10.1016/j.drugalcdep.2012.05.025Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa