Zkušenosti pacientů se supervizovaným a nesupervizovaným podáním při substituční léčbě závislosti na opioidech

15. 5. 2019

Britská studie přinesla výsledky prvního kvalitativního porovnání substituční léčby závislosti na opioidech pod odborným dohledem a bez dohledu z pohledu pacienta i zdravotníků.

Britská studie přinesla výsledky prvního kvalitativního porovnání substituční léčby závislosti na opioidech pod odborným dohledem a bez dohledu z pohledu pacienta i zdravotníků.

Zahrnut byl vzorek 29 osob z 293 účastníků randomizované kontrolované studie závislých na opioidech se substituční léčbou metadonem nebo buprenorfinem ze 4 center protidrogové léčby v Anglii. Intervence a terapeutické skupiny probíhaly pod vedením mezioborového týmu.

Výsledky ukázaly, že pacienti akceptovali substituční léčbu pod dohledem, i když to pro ně znamenalo praktická omezení, omezení soukromí a určité stigma. Tito pacienti oceňovali zejména zavedení každodenního pravidelného režimu bez užívání nelegálních drog na začátku léčby. Nicméně důležitá pro ně byla i možnost ustoupení od léčby pod dohledem.

Pacienti se substituční léčbou bez dohledu oceňovali především důvěru, které se jim dostalo, a pocit odměny, který jim tento způsob léčby přinášel.

Lékaři byli se substituční léčbou pod dohledem spokojeni, oceňovali především nižší riziko pro pacienty, ale také vyjádřili obavu, že u určité malé skupiny závislých může léčba pod dohledem probíhat zbytečně dlouho.

Substituční léčba závislosti na opioidech pod dohledem je ve Spojeném království standardní praxí. Tato studie přinesla důležitý pohled pacienta na tento způsob léčby v porovnání s terapií bez dohledu a ukázala, že velký význam má flexibilní a přiměřeně včasné ukončení dohledu.

(zza)

Zdroj: Notley C., et al. Regaining control: The patient experience of supervised compared with unsupervised consumption in opiate substitution treatment. Drug Alcohol Rev. 2014 Jan; 33 (1): 64–70; doi: 10.1111/dar.12079Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa