Vztah obezity a rasy k rekurenci karcinomu ledviny

15. 5. 2019

Vědci v poslední době intenzivně diskutují o vlivu obezity a lidské rasy na předpověď rekurence karcinomu ledviny. Nadměrná tělesná hmotnost je závažným problémem hlavně ve vyspělých zemích, v Americe se s obezitou či nadváhou potýkají dva ze tří obyvatel.

Vědci v poslední době intenzivně diskutují o vlivu obezity a lidské rasy na předpověď rekurence karcinomu ledviny. Nadměrná tělesná hmotnost je závažným problémem hlavně ve vyspělých zemích, v Americe se s obezitou či nadváhou potýkají dva ze tří obyvatel. Afroameričané trpí podle dosavadních průzkumů obezitou či nadváhou až 1,4krát častěji než příslušníci bílé rasy.

Karcinom ledviny (Grawitzův tumor) je adenokarcinom vyrůstající z buněk proximálního tubulu. Terapie tohoto nádoru je primárně chirurgická, nejčastěji radikální nefrektomie. Vědci se snažili nalézt vztah mezi BMI (body mass index) a rasou a objevit faktory předurčující přežití či znovuobjevení karcinomu po této operační léčbě.

K retrospektivní analýze byla použita data 1 118 pacientů, kteří podstoupili částečnou či radikální nefrektomii pro karcinom v letech 1988–2008. Informace o obezitě a rase byly však k dispozici jen u 499 nemocných. Soubor obsahoval 379 (76 %) bělochů, 51 (10,2 %) černochů, 37 (7,4 %) Hispánců a 32 (6,4 %) Asiatů. Mužů bylo 341 (68,3 %) ve srovnání se 158 (31,7 %) ženami, částečnou nefrektomii podstoupilo 215 (50,3 %) nemocných, zatímco radikálně operovaných bylo 284 (56,9 %). Nadváha a obezita byly definovány hodnotou BMI > 25 kg/m², respektive BMI > 30 kg/m².

Soubor 499 pacientů průměrného věku 63 let byl sledován 25 měsíců. Z výsledků studie vyplynulo, že Asiaté měli významně nižší BMI než ostatní rasy (p = 0,02), mezi kterými však byla distribuce BMI obdobná. Dvouleté přežití po operaci bylo u pacientů s normální váhou 89,6%, s nadváhou 92,7% a u obézních 96,1%. Výsledná analýza ukázala, že pacienti s nadváhou či obezitou mají větší šance na přežití a menší riziko znovuobjevení karcinomu ledviny než pacienti s normální váhou (p = 0,04). Vliv rasy na budoucnost nemocných po operaci vyšel jako málo významný. Mezi další nezávislé faktory předpovědi přežití bez rekurence byly zařazeny (kromě BMI) mužské pohlaví a velikost, stadium a ohraničení operovaného nádoru.

(gepi)

Zdroj: J Clin Oncol 27, 2009 (suppl; abstr e16052). Konference ASCO 2009.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa