Vztah mezi průběhem nemoci na temporomandibulárních kloubech a růstovou rotací mandibuly u pacientů s JIA sledovaných od dětství do dospělosti

15. 5. 2019

rozsáhlých studií u pacientů s juvenilní idiopatickou artritidou (JIA) sledovaných od dětství do dospělosti vybrali norští vědci celkem 26 pacientů, u nichž hodnotili vztah mezi radiografickým průběhem nemoci na temporomandibulárních kloubech a růstovou rotací mandibuly, a to ve srovnání se zdravými kontrolami.

Z rozsáhlých studií u pacientů s juvenilní idiopatickou artritidou (JIA) sledovaných od dětství do dospělosti vybrali norští vědci celkem 26 pacientů, u nichž hodnotili vztah mezi radiografickým průběhem nemoci na temporomandibulárních kloubech a růstovou rotací mandibuly, a to ve srovnání se zdravými kontrolami.

Z vybraného souboru pacientů jich 15 mělo zasažené temporomandibulární klouby bilaterálně a 11 nikoliv. Kloubní morfologie a funkce byly hodnoceny jak vstupně, tak ve 2., 4., 6. a 27. roce následného sledování. Růstová rotace mandibuly (anteriorotace, posteriorotace nebo žádná) byla hodnocena z kefalometrických vyšetření v dětském a dospělém věku a současně byla prováděna pozorování u 16 zdravých jedinců jako kontrolních subjektů. Průběh onemocnění na temporomandibulárních (TM) kloubech a růstová rotace mandibuly pak byly hodnoceny nezávisle a byl analyzován jejich vzájemný vztah.

U pacientů s JIA bez postižení TM kloubů byla podobná kloubní morfologie v průběhu následného sledování a všichni pacienti měli dobrou funkci jak v dětství, tak i v dospělosti. Mandibulární růstová rotace byla podobná jako u zdravých kontrol, tj. predominantně anteriorotace. Ve druhé skupině pacientů s abnormálními TM klouby byly pozorovány odlišné průběhy onemocnění JIA na těchto kloubech a byly také asociovány se změnami v růstové rotaci mandibuly. Progresivní průběh JIA byl vázán k posteriorotaci mandibuly a zlepšení průběhu nemoci naopak k anteriorotaci.

Byl tedy nalezen vztah mezi průběhem juvenilní idiopatické artritidy na TM kloubech a růstovou rotací mandibuly ukazující, že uspokojivého růstu může být dosaženo u pacientů se zlepšením v morfologii a/nebo funkci TM kloubů. K potvrzení těchto závěrů je však nutný další výzkum u rozsáhlejších souborů pacientů.

(pes)

Zdroj: Fjeld M., Arvidsson L., Smith H. J., Flatø B., Ogaard B., Larheim T. Relationship between disease course in the temporomandibular joints and mandibular growth rotation in patients with juvenile idiopathic arthritis followed from childhood to adulthood. Pediatr Rheumatol Online J. 2010; 8: 13; doi: 10.1186/1546-0096-8-13Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa