Vztah mezi dávkou sunitinibu a odpovědí na léčbu u pacientů s metastatickým renálním buněčným karcinomem

15. 5. 2019

Přípravky biologické léčby, mezi které sunitinib patří, podstatným způsobem zlepšily prognózu pacientů s metastatickým renálním buněčným karcinomem.

Přípravky biologické léčby, mezi které sunitinib patří, podstatným způsobem zlepšily prognózu pacientů s metastatickým renálním buněčným karcinomem. Autoři přehledu nedávno publikovaného v časopise Anti-cancer Drugs podrobně analyzovali data z preklinických a klinických studií, které se zabývaly účinností a snášenlivostí sunitinibu. Na základě této analýzy se autoři pokusili formulovat klíčové závěry pro efektivní používání sunitinibu v klinické praxi.

Sunitinib patří do skupiny tyrosinkinázových inhibitorů, které vazbou na tyrosinkinázový enzym blokují přenos signálu v nádorové buňce a tím zpomalují procesy neoangiogeneze a buněčné proliferace a zároveň podporují apoptózu.

Sunitinib byl ve fázi II a III klinických studií efektivní a zároveň byl pacienty relativně dobře snášen. V klinické studii fáze III u dosud neléčených pacientů s metastatickým renálním buněčným karcinomem byl medián doby přežití bez progrese onemocnění u pacientů léčených sunitinibem zhruba dvojnásobný než medián této doby u pacientů léčených interferonem alfa (P < 0,001). Medián celkové doby přežití byl pak 26,4 měsíce u pacientů léčených sunitinibem a 21,8 měsíce u pacientů léčených interferonem alfa (P = 0,0510).

V preklinických studiích a studiích fáze I a II sunitinib inhiboval tyrosinkinázové receptory v závislosti na podané dávce, tedy zvýšením dávky léčiva bylo možné dosáhnout lepší odpovědi. Farmakokinetické/farmakodynamické metaanalýzy ukázaly, že zvýšení dávky bylo spojeno s vyšší pravděpodobností objektivní odpovědi, delší dobou bez nádorové progrese a delší celkovou dobou přežití a zároveň také vyšším rizikem specifických vedlejších účinků.

(vek)

Zdroj:
Ravaud A., Bello C. L.: Exposure-response relationships in patients with metastatic renal cell carcinoma receiving sunitinib: maintaining optimum efficacy in clinical practice. Anticancer Drugs. Publikováno on-line 9. března 2011.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa