Význam a prognostická hodnota nádorových markerů

15. 5. 2019

V mnoha léčebných centrech se nádorové markery používají u pacientů v pokročilé fázi onemocnění k zachycení rekurence nemoci a k monitorování odpovědi na terapii, ačkoliv skutečná hodnota opakovaného vyšetření hladiny nádorových markerů zůstává sporná.

V mnoha léčebných centrech se nádorové markery používají u pacientů v pokročilé fázi onemocnění k zachycení rekurence nemoci a k monitorování odpovědi na terapii, ačkoliv skutečná hodnota opakovaného vyšetření hladiny nádorových markerů zůstává sporná.

Autoři studie publikované v časopise BMC Cancer zvažovali prognostickou hodnotu tumorových markerů pro předpověď odpovědi na léčbu („částečná odpověď“ nebo „stabilní onemocnění“ po dobu alespoň šesti měsíců), progresi onemocnění de novo a sekundární progresi onemocnění. Do studie byly zařazeny pacientky léčené fulvestrantem v dávce 250 mg měsíčně pro metastatický karcinom prsu.

Metoda

U pacientek byly monitorovány změny v hladinách tumorového antigenu 15-3 (CA 15-3) a karcinoembryonálního antigenu (CEA). Hladiny byly zjišťovány v měsíčních intervalech a rovněž byly zhodnoceny hladiny antigenů v období tří měsíců předcházejících sekundární progresi onemocnění. Celkem byla analyzována data od 67 pacientek léčených pro metastatický karcinom prsu.

Výsledky

U pacientek s částečnou odpovědí na léčbu (n = 7; 10,4 %) se objevilo nesignifikantní zvýšení CA 15-3 v průběhu prvních šesti měsíců léčby. CEA byl u těchto pacientek naopak signifikantně snížen (p = 0,0165). U pacientek se stabilním onemocněním (n = 28; 41,8 %) byly hladiny CA 15-3 (p < 0,0001) i CEA (p = 0,0399) po šestiměsíční léčbě signifikantně zvýšeny.

Pacientky s progresí onemocnění de novo (n = 32; 47,8 %) měly po čtyřech měsících signifikantně zvýšené hladiny CA 15-3 (p < 0,0001) i CEA (p = 0,0002). Jak hladiny CA 15-3 (p < 0,0001), tak hladiny CEA (p < 0,0001) byly signifikantně zvýšené v průběhu tří měsíců předcházejících sekundární progresi onemocnění.

Závěr

Hladiny CA 15-3 se zvyšují u pacientek léčených fulvestrantem s progresí onemocnění, mohou však být zvýšené i u těch, které odpovídají na léčbu. Proto by zvýšení CA 15-3 nemělo být bez ověření bráno jako známka progrese onemocnění. Obecně vzato jsou CA 15-3 i CEA u pacientek léčených fulvestrantem slabými prognostickými markery.

(vek)

Zdroj: Bartsch R. et al.: Prognostic value of monitoring tumour markers CA 15-3 and CEA during fulvestrant treatment. BMC Cancer 6: 81, 2006.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa