Vývoj kriminality u drogově závislých osob na dlouhodobé substituční léčbě

15. 5. 2019

Šestileté sledování osob závislých na opiátech, které užívaly substituční léčbu ve studii PREMOS, ukázalo významné snížení kriminality, a to jak trestných činů po požití drogy, tak krádeží a loupežných přepadení.

Šestileté sledování osob závislých na opiátech, které užívaly substituční léčbu ve studii PREMOS, ukázalo významné snížení kriminality, a to jak trestných činů po požití drogy, tak krádeží a loupežných přepadení.

Osoby závislé na opiátech mají nejen zvýšenou morbiditu a mortalitu, ale i vysoké riziko trestných činů. V prospektivní longitudinální šestileté klinické studii PREMOS byla hodnocena kriminalita a trestní stíhání osob závislých na opiátech před zahájením studie a v posledním roce sledování. Do studie byl zařazen reprezentativní vzorek 2 694 drogově závislých osob. Kriminalita byla hodnocena podle podrobného dotazníku pro lékaře i pro pacienta a podle skóre EuropASI, a to při vstupu do studie a po 6 letech substituční léčby.

Na konci studie byly získány relevantní údaje o kriminalitě od 1 147 pacientů. Většina z nich (84,5 %) byla před zahájením studie odsouzena k pokutě nebo trestu odnětí svobody. Nejčastější příčinou byly trestné činy pod vlivem drogy (u 66,8 % pacientů), krádeže (u 49,1 % pacientů) a násilná přepadení (u 22,0 % pacientů). Při hodnocení kriminality po 6 letech substituční terapie klesl podíl pacientů, kteří se podle vyplněných dotazníků dopustili v posledním roce před vyšetřením trestného činu, na 17,9 %. Podobný pokles, z 1,52 při vstupu do studie na 0,98, byl po 6 letech substituční léčby zjištěn i u položky „problémy se zákonem“ ve skóre EuropASI.

Tato dlouhodobá studie ukázala, že substituční léčba vede k významnému poklesu kriminality u osob závislých na opiátech, což je přínos, který je třeba přičíst ke zdravotním účinkům substituční léčby.

(zza)

Zdroj: Soyka M., Träder A., Klotsche J., et al. Criminal Behavior in Opioid-Dependent Patients Before and During Maintenance Therapy: 6-year Follow-Up of a Nationally Representative Cohort Sample. J Forensic Sci. 2012 Jul 30; doi: 10.1111/j.1556-4029.2012.02234.x. [Epub ahead of print]Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa