Využití inhibitorů TNF u pacientů s revmatoidní artritidou – trendy

15. 5. 2019

Revmatoidní artritida (RA) je spojena s prokazatelným fyzickým handicapem a erozivním postižením kloubů během prvních let nemoci. Terapeutická agens jsou potenciálně mnohem účinnější u pacientů s časnými stadii nemoci, přesto byl dřívější terapeutický trend spíše proti agresivní léčbě pomocí DMARDs a také proti biologické léčbě a TNF-inhibitorům.

Revmatoidní artritida (RA) je spojena s prokazatelným fyzickým handicapem a erozivním postižením kloubů během prvních let nemoci. Terapeutická agens jsou potenciálně mnohem účinnější u pacientů s časnými stadii nemoci, přesto byl dřívější terapeutický trend spíše proti agresivní léčbě pomocí DMARDs a také proti biologické léčbě a TNF-inhibitorům.

Několik nedávných studií, a to včetně těch zaměřených na časná stadia RA, naopak podporuje myšlenku včasného nasazení TNF-inhibitorů, které může zlepšit funkční stav a zpomalit radiografickou progresi. Velikost této odpovědi u pacientů s časnou RA může být dokonce větší ve srovnání s pacienty s více pokročilou nemocí. Z toho důvodu je tedy využití agresivnějších terapeutických postupů s TNF-inhibitory (ať už samotnými, nebo v kombinaci s DMARDs) doporučováno pouze u pacientů s časnou RA a špatnými prognostickými faktory.

Rozhodnutí o léku první volby může však do jisté míry ovlivnit i otázka ceny a bezpečnosti léku. Nedávný internetový průzkum také odhalil, že řada revmatologů s nasazením biologické léčby čeká, dokud u pacientů neselžou alepsoň dva DMARD.

Vědci proto provedli multicentrickou studii za využití dat z registru CORRONA (Consortium of Rheumatology Researchers of North America). V ní se pokusili objasnit, jak se během pětileté periody (2002–2006) změnily vzorce využití TNF-inhibitorů u pacientů s časnou a pokročilou formou RA. Předpokladem přitom bylo, že použití této terapie mělo během let vzestupnou tendenci.

Z celkového počtu 11 397 pacientů jich 66 % mělo pokročilou a 34 % časnou RA. Délka trvání choroby byla < 3 roky. Většina pacientů byly ženy, bělošky. Navzdory srovnatelným úrovním aktivity choroby TNF-inhibitory užívalo více pacientů v pokročilém stadiu RA než pacientů ve stadiu časném (40 % vs. 25 %).

Většina pacientů užívajících TNF-inhibitory rovněž užívala chorobu modifikující léky. Využívání TNF-inhibitorů vzrostlo o 2,8 % ročně pro pokročilá stadia RA a o 1,2 % ročně pro časná stadia RA. Průměrný clinical disease activity index od zahájení léčby TNF alfa klesl o 0,233 za čtvrtletí a průměrné disease activity score kleslo o 0,04 za čtvrtletí.

(pes)

Zdroj: S. J. Lee, The Journal of Rheumatology 2009; 36: 8,
doi:10.3899/jrheum.080889Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa