Vyšší ztuhlost arterií u pacientů s psoriázou je asociována s aktivním systémovým zánětem

15. 5. 2019

Psoriáza je podle nejnovějších zjištění asociována s předčasnou aterosklerózou, ačkoliv mechanismus tohoto postižení zůstává zatím neobjasněný. Cílem zde popisované studie bylo ozřejmit vztah mezi aktivitou nemoci a systémovým zánětem u pacientů s psoriázou a také popsat makrovaskulární a mikrovaskulární funkce.

Psoriáza je podle nejnovějších zjištění asociována s předčasnou aterosklerózou, ačkoliv mechanismus tohoto postižení zůstává zatím neobjasněný. Cílem zde popisované studie bylo ozřejmit vztah mezi aktivitou nemoci a systémovým zánětem u pacientů s psoriázou a také popsat makrovaskulární a mikrovaskulární funkce.

Do studie bylo zařazeno celkem 52 pacientů s psoriázou, z nichž 38 bylo mužů. Průměrný věk byl 44 ± 8 let. Tato skupina byla srovnávána s 50 zdravými kontrolami stejného věku a pohlaví. U každého jednotlivce byla zaznamenána vstupní demografická data a hladina vysoce senzitivního CRP (hsCRP, high sensitivity CRP). Aktivita psoriázy byla hodnocena pomocí PASI skóre (Psoriasis Area and Severity Index), arteriální ztuhlost a endoteliální funkce byly hodnoceny pomocí rychlosti pulzové vlny (baPWV), hyperemická odpověď pak pomocí indexu periferní arteriální tonometrie (PAT).

Pacienti s psoriázou měli ve srovnání s kontrolami signifikantně vyšší hsCRP (5,3 ± 5,1 vs. 1,9 ± 1,6 mg/l) a baPWV (14,5 ± 2,5 vs. 13,2 ± 1,6 m/s), ale ne PAT index (2,06 ± 0,59 vs. 2,10 ± 0,44). Byla zjištěna signifikantní korelace mezi hsCRP a baPWV a mezi hsCRP a PASI skóre.

Ze studie plyne, že mladí pacienti s psoriázou mají oproti zdravým kontrolám zvýšenou tuhost arterií, ale ne už mikrovaskulární dysfunkci. Navíc bylo zjištěno, že hsCRP pozitivně koreluje s arteriální ztuhlostí. To napovídá, že systémový zánět je u pacientů s psoriázou asociován s předčasnou aterosklerózou.

(pes)

Zdroj: Yiu, K.-H., Yeung, C.-K., Chan, H.-T., Wong, R., Tam, S., Lam, K.-F., Yan, G., Yue, W., Chan, H. and Tse, H.-F. Increased arterial stiffness in patients with psoriasis is associated with active systemic inflammation. British Journal of Dermatology. 2011 Feb; 164: 514–520. DOI: 10.1111/j.1365-2133.2010.10107.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa