Vysoce senzitivní CRP u ankylozující spondylitidy a zánětlivé spondyloartritidy

15. 5. 2019

Zánětlivé markery včetně sedimentace erytrocytů a hladiny CRP jsou u zánětlivých spondylartropatií často normální, a to dokonce i během aktivní choroby. Tím je pak jejich využití pro zhodnocení aktivity nemoci a předpokládané prognózy obtížné.

Zánětlivé markery včetně sedimentace erytrocytů a hladiny CRP jsou u zánětlivých spondylartropatií často normální, a to dokonce i během aktivní choroby. Tím je pak jejich využití pro zhodnocení aktivity nemoci a předpokládané prognózy obtížné.

Standardní testování CRP využívá metody ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) nebo imunoturbidimetrické metody a má omezenou senzitivitu u hladin přibližně pod 4–5 mg/l, ačkoliv právě nižší hladiny mohou být odrazem aktivního zánětu. Na druhou stranu vysoce senzitivní testování CRP (hsCRP, high-sensitivity CRP) pomocí laserové nefelometrie umožňuje detekci hladin CRP dokonce menších než 0,1 mg/l. Lékaři vyšetřovali spojitost testování hsCRP vs. standardního testování CRP s měřením aktivity nemoci u ankylózní spondylitidy (AS).

Do studie byl zahrnut celkový počet 269 pacientů s AS nebo neradiografickou axiální spondyloartritidou. Aktivita choroby byla hodnocena prostřednictvím skóre BASDAI (Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index) a indexu BASFI (Bath Ankylosing Spondylitis Functional Index). Průměrná hodnota standardního CRP u všech pacientů byla 6 mg/l, průměrná hodnota hsCRP byla 4,8 mg/l (nejnižší detekovaná hladina byla 0,1 mg/l).

U pacientů s AS korelovalo hsCRP s aktivitou choroby lépe než standardní CRP, ačkoliv i pro hsCRP byla korelace nízká. Naproti tomu u pacientů s neradiografickou axiální spondylartritidou ani jedna varianta testování CRP s aktivitou choroby signifikantně nekorelovala, s výjimkou toho, že elevace hsCRP byla spojena s palpační bolestivostí při entezitidě. Autoři uzavírají, že hsCRP koreluje u těchto pacientů lépe než standardní CRP s aktivitou choroby, a doporučují, aby bylo hsCRP zahrnuto i do budoucích studií týkajících se axiální spondyloartritidy.

(pes)

Zdroj:

  1. Poddubnyy D. A., Ann Rheum Dis. 2010; 69: 1338–1341


Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa