Vyšetření mekonia novorozenců matek se závislostí na opioidech odhalí prenatální expozici těmto látkám

15. 5. 2019

Finská studie ukázala, že neinvazivní vyšetření mekonia dětí narozených matkám se závislostí na opioidech odhalí zneužívání ilegálních i předepisovaných látek a umožní vytipovat ohrožené děti, které je třeba dále sledovat.

Finská studie ukázala, že neinvazivní vyšetření mekonia dětí narozených matkám se závislostí na opioidech odhalí zneužívání ilegálních i předepisovaných látek a umožní vytipovat ohrožené děti, které je třeba dále sledovat.

Během studie byly odebrány vzorky mekonia od 143 dětí matek závislých na opioidech. Byly provedeny testy na přítomnost 13 látek zahrnujících metabolit heroinu, amfetaminy, kyselinu tetrahydrokanabinolovou i látky, které jsou určeny pro předepisovanou substituční léčbu. Výsledky byly porovnány se zdravotními záznamy a anamnézou matek.

Alespoň jedna sledovaná látka byla zjištěna ve vzorku mekonia u 40 % vyšetřených dětí. U více než 1/3 těchto případů byl výsledek v rozporu se zdravotními záznamy a tvrzením matky. Jak při očekávané, tak při neočekávané pozitivitě výsledků se jednalo nejčastěji o látky určené pro substituční léčbu – buprenorfin a metadon.

Vyšetření mekonia novorozenců umožní vytipovat děti ohrožené z důvodu prenatální expozice opioidům, ale i matky, které v těhotenství zneužívaly nelegální nebo preskripční látky.

(zza)

Zdroj: Launiainen T., Nupponen I., Halmesmäki E., et al. Meconium drug testing reveals maternal misuse of medicinal opioids among addicted mothers. Drug Test Anal. 2013 Feb 6; doi: 10.1002/dta.1459. [Epub ahead of print]Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa