Vliv terapie růstovým hormonem na osobnost a intelektové schopnosti dětí

15. 5. 2019

Donedávna se předpokládalo, že duševní vývoj dětí s nedostatkem růstového hormonu (GHD) se pohybuje v rozmezí intelektu běžné populace.

Donedávna se předpokládalo, že duševní vývoj dětí s nedostatkem růstového hormonu (GHD) se pohybuje v rozmezí intelektu běžné populace. Tato tvrzení vycházela z pozorování, že se tyto děti zásadním způsobem neodlišují od zdravých dětí stejného věku. Nicméně dosud se touto problematikou zabývalo pouze několik málo studií.

V červnovém čísle časopisu Pediatric Endocrinology Reviews byly publikovány výsledky zajímavé práce španělských autorů. Jednalo se kolaborativní studii, jejímž cílem bylo prospektivně sledovat možný vliv GHD na inteligenční kvocient (IQ), osobnostní rysy a adaptační schopnosti dětí, a sledovat vývoj těchto parametrů v průběhu substituční terapie růstovým hormonem (GH).

Ačkoli byly celkové intelektové schopnosti dětí s GHD srovnatelné s normální zdravou populací, v některých oblastech byla škála motorických schopností (hodnoceno testem McCarthyové) a hodnoty IQ (hodnoceno pomocí testu inteligence WISC-R) v začátku studie nižší než průměr, přičemž v průběhu studie došlo k jejich výraznému zlepšení.

Stejně tak emocionální přizpůsobivost, pohybující se na začátku studie v pásmu normy, byla v průběhu léčby GH ještě výrazně zlepšena. U dívek byla navíc pozorována lepší schopnost přizpůsobení před léčbou a v průběhu léčby GH. Pro potvrzení vlivu GHD a jeho léčby na tyto parametry však bude nezbytné provést déle trvající studie s větším počtem sledovaných pacientů.

(mik)

Zdroj: Pediatr Endocrinol Rev 2010(Jun);7(4):328-338.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa