Vliv růstového hormonu na inteligenci a vývoj mozku u SGA dětí

15. 5. 2019

Nitroděložní omezení růstu může vést k tomu, že se děti rodí jako SGA neboli malé vzhledem ke svému gestačnímu věku.

Nitroděložní omezení růstu může vést k tomu, že se děti rodí jako SGA neboli malé vzhledem ke svému gestačnímu věku (small for gestational age). U SGA dětí se pak častěji vyskytují malý vzrůst, kardiovaskulární choroby a inzulínová rezistence a tyto děti mohou mít také sníženou inteligenci. Zda a do jaké míry může podávání růstového hormonu ovlivnit inteligenci u SGA dětí, zkoumali nizozemští vědci, kteří výsledky svých zkoumání publikovali v odborném medicínském periodiku Hormone research in pædiatrics.

Má, či nemá růstový hormon vliv? V souhrnném článku, který publikovali lékaři a vědci z pediatrické kliniky amsterdamského VU University Medical Center, byly zkoumány dostupné literární zdroje popisující vliv podávání růstového hormonu na inteligenci a vývoj mozku.

Podle literatury se podařilo prokázat příznivý vliv podávání exogenního růstového hormonu na zlepšení inteligenčního kvocientu u dospělých pacientů s deficitem růstového hormonu.

U dětí je situace poněkud odlišná. Na inteligenci má totiž vliv více faktorů, a to od chování matky během těhotenství až po prostředí, ve kterém dítě vyrůstá.

Vliv podávání růstového hormonu na vývoj mozku byl z etických důvodů testován na zvířecích modelech. Skupině potkanů, ovcí a morčat byla uměle navozena intrauterinní růstová retardace a poté byla zkoumána struktura mozku oproti normálně rozeným jedincům. Ta byla opravdu změněna. Sledovaná zvířata totiž měla jak snížený objem mozku, tak i počet neuronů. Druhou částí zkoumání holandských lékařů pak bylo hodnocení vlivu podávání růstového hormonu na vývoj a inteligenci dětí narozených jako SGA.

Porovnávány byly dvě studie, v nichž byla hodnocena účinnost terapie růstovým hormonem na inteligenci SGA dětí. Během nich se zjistilo, že inteligence dětí léčených umělým růstovým hormonem vzrostla o 5–10 inteligenčních bodů. Tento nález by mohl být hodnocen jako pozitivní, při podrobném zkoumání ale holandští vědci zjistili, že tento nárůst nemusel být způsoben pouze podáváním růstového hormonu, ale například i špatným užitím inteligenčních testů, vlivem prostředí atd.

Naproti tomu se ale ve zvířecích studiích podařilo prokázat výrazný vliv podávání růstového hormonu na proces učení u krys. Přesto ale nizozemští vědci své pátrání v literatuře zakončili konstatováním, že zatím neexistují přesvědčivé důkazy o tom, že by podávání umělého růstového hormonu ovlivňovalo nárůst inteligence u dětí narozených jako SGA. Proto je třeba provést několik dalších studií, které by tuto otázku uspokojivě zodpověděly.

(kam)

Zdroj: de Bie H. M. et al.: Brain development, intelligence and cognitive outcome in children born small for gestational age, Horm Res Paediatr. 2010; 73 (1): 6–14. Publikováno on-line dne 15. ledna 2010.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa