Vliv nadváhy na účinnost podávání lidského růstového hormonu u dětí s jeho deficitem

15. 5. 2019

Německá studie prokázala, že nadváha u dětí s deficitem růstového hormonu (GHD) neovlivňuje dlouhodobou odpověď na substituci lidským růstovým hormonem.

Německá studie prokázala, že nadváha u dětí s deficitem růstového hormonu (GHD) neovlivňuje dlouhodobou odpověď na substituci lidským růstovým hormonem.

Studie měla ověřit hypotézu, že děti s GHD a nadváhou vykazují nižší odpověď na podávání růstového hormonu z důvodu chybné diagnostiky dané skutečností, že u jedinců s nadváhou je při stimulačních testech dosaženo nižších vrcholových hodnot růstového hormonu.

Analyzovány byly údaje od 1 712 prepubertálních dětí s idiopatickou GHD z německé databáze KIGS. Děti byly rozděleny podle BMI (body mass index) do skupin s podváhou, s normální tělesnou hmotností a s nadváhou. Hodnoceny byly antropometrické údaje, odpověď na podání růstového hormonu a jeho účinnost v prvním roce léčby.

Ve skupině dětí s nadváhou byly naměřeny nejnižší vrcholové hladiny růstového hormonu po stimulaci (4,0 µg/ml vs. 5,8 µg/ml ve skupinách s podváhou i s normální hmotností). Růstová rychlost v prvním roce léčby růstovým hormonem byla významně nižší ve skupině dětí s podváhou v porovnání s ostatními skupinami (8,2 cm/rok vs. 8,8, resp. 9,0 cm/rok), zatímco přírůstek výšky se mezi skupinami významně nelišil. Rovněž rozdíl mezi pozorovanou a predikovanou růstovou rychlostí byl u všech skupin srovnatelný. Děti s nadváhou byly dále rozděleny na podskupinu s obezitou (BMI > 97. percentil, n = 71) a s mírnou nadváhou (BMI > 90. percentil, n = 93). Tyto dvě podskupiny se nelišily v žádném sledovaném parametru.

Tato studie ukázala, že účinnost podávání lidského růstového hormonu u prepubertálních dětí s idiopatickou GHD s nadváhou je stejná jako u pacientů s normální tělesnou hmotností. Model predikce růstu z prvního roku léčby lze použít i u těchto pacientů.

(zza)

Zdroj: Reinehr T., Bechtold-Dalla P. S., Bettendorf M., et al. Impact of overweight on effectiveness of treatment with human growth hormone in growth hormone deficient children: analysis of German KIGS data. Exp Clin Endocrinol Diabetes 2011 Oct; 119 (9): 5444–548.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa