Vliv konkomitantní terapie DMARDs na setrvání na léčbě anti-TNF u pacientů s RA: výsledky z registru biologické léčby Britské revmatologické společnosti

15. 5. 2019

Anti-TNF terapie je nyní rutinně využívána v managementu revmatoidní artritidy u těch pacientů, u nichž selhala léčba chorobu modifikujícími léky (DMARDs). Účinnost anti-TNF byla hodnocena již v řadě randomizovaných kontrolovaných studií (RCT). Nedávné systematické průzkumy prokázaly jejich iniciální účinnost ve srovnání s placebem a navíc metaanalýza třinácti RCT demonstrovala lepší odpověď na tři anti-TNF preparáty (etanercept, infliximab, adalimumab), pokud byly podávány v kombinaci s metotrexátem (MTX), než v monoterapii.

Anti-TNF terapie je nyní rutinně využívána v managementu revmatoidní artritidy (RA) u těch pacientů, u nichž selhala léčba chorobu modifikujícími léky (DMARDs). Účinnost anti-TNF byla hodnocena již v řadě randomizovaných kontrolovaných studií (RCT). Nedávné systematické průzkumy prokázaly jejich iniciální účinnost ve srovnání s placebem a navíc metaanalýza třinácti RCT demonstrovala lepší odpověď na tři anti-TNF preparáty (etanercept, infliximab, adalimumab), pokud byly podávány v kombinaci s metotrexátem (MTX), než v monoterapii. Podobné výsledky plynou i z observačních studií.

V klinické praxi však samozřejmě existují pacienti s intolerancí či kontraindikací terapie MTX, u těchto pacientů je pak anti-TNF léčba podávána v monoterapii nebo v kombinaci s jinými DMARDs než MTX. Klinické a observační studie pak u těchto pacientů ověřily výhody kombinované léčby jinými DMARDs včetně sulfasalazinu (SSZ) a hydrochlorochinu (HCQ). Popsán byl i benefit z kombinované léčby leflunomidem (LEF), zde však výsledky nejsou konzistentní.

Britové provedli analýzu u 10396 pacientů s RA z registru biologické léčby Britské revmatologické společnosti, kteří zahájili léčbu prvním anti-TNF preparátem a kteří užívali DMARDs v jednom z následujících schémat:

  • žádný DMARDs (3 339 pacientů),
  • MTX (4 418 pacientů),
  • LEF (610 pacientů),
  • SSZ (308 pacientů),
  • MTX + SSZ (902 pacientů),
  • MTX + HCQ (401 pacientů),
  • nebo MTX + SSZ + HCQ (418 pacientů).

Cílem analýzy pak bylo zhodnotit u zmíněných pacientů s RA účinek rozdílných současně podávaných DMARDs na setrvání na léčbě anti-TNF. Roční přežití zde bylo u první anti-TNF terapie 71 %, ale po pěti letech došlo k poklesu na 42 %. Ve srovnání s MTX došlo u pacientů užívajících LEF, SSZ nebo žádný z DMARDs k častějšímu přerušení jejich první anti-TNF terapie, zatímco pacienti užívající MTX v kombinaci s jinými DMARDs na léčbě setrvali déle.

(pes)

Zdroj: Soliman M. M. et al.: Impact of concomitant use of DMARDs on the persistence with anti-TNF therapies in patients with rheumatoid arthritis: results from the British Society for Rheumatology Biologics Register. Ann Rheum Dis. 2011; 70 (4): 583–9. doi:10.1136/ard.2010.139774Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa