Vliv inhibitorů aromatázy na stav kostí u pacientek s karcinomem prsu

15. 5. 2019

Poté, co byly do léčby časného karcinomu prsu zavedeny inhibitory aromatázy III. generace, začala být věnována větší pozornost tomu, jaký vliv mají tyto léky na kvalitu kosti. Inhibitory aromatázy vykazují potenci tlumit estrogeny a zvyšují ztrátu kostní hmoty u postmenopauzálních žen.

Poté, co byly do léčby časného karcinomu prsu zavedeny inhibitory aromatázy III. generace, začala být věnována větší pozornost tomu, jaký vliv mají tyto léky na kvalitu kosti. Jelikož inhibitory aromatázy vykazují potenci tlumit estrogeny, zvyšují ztrátu kostní hmoty u postmenopauzálních žen.

Tento účinek má jak anastrozol, tak letrozol a také inaktivátor aromatázy exemestan, čímž tyto preparáty snižují kostní denzitu. Všechny větší studie ve fázi III prokázaly též vyšší riziko fraktury. Zatím nebyl poskytnut jasný důkaz, že by existovaly větší rozdíly mezi jednotlivými složkami léků, které by mohly mít vedlejší vliv na kost. Důsledky léčby inhibitory aromatázy, co se týče vlivu na kost, jsou navíc modifikovány různými faktory. Sem patří například kostní denzita před léčbou, čas zbývající do menopauzy a hladina vitaminu D.

Během užívání inhibitorů aromatáz jsou proto snahy zabránit ztrátě kostní hmoty a zdá se, že mají slibné výsledky. Patří sem zejména podávání bisfosfonátů. Ty brání ztrátě kostní denzity, pokud jsou nasazeny v předstihu. Dále byly vyvinuty nové preparáty, z nichž je nezbytné zmínit protilátky proti RANKL (signální dráha regulující osteoklasty). Tyto protilátky zatím vykazují v předběžných výsledcích z prvních studií slibné výsledky.

V mnoha zemích jsou zavedeny standardizované postupy, jež mají zabránit ztrátě kostní hmoty během léčby inhibitory aromatázy. Nejrozšířenější je suplementace vitaminu D a kalcia. Důležité je také pravidelné měření kostní denzity, což umožní především identifikovat jedince vyžadující léčbu bisfosfonáty.

(jos)

Zdroj: Geisler J., Lønning P. E.: Impact of aromatase inhibitors on bone health in breast cancer patients. J Steroid Biochem Mol Biol. 2009. Publikováno před tiskem dne 13. 10. 2009. DOI: 10.1016/j.jsbmb.2009.10.004Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa