Vliv golimumabu na hladinu lipidů a zánětlivých parametrů

14. 5. 2019

Začátkem roku byly v prestižním periodiku Annals of Rheumatic Diseases publikovány další výsledky vyplývající ze studií GO-BEFORE a GO-FORWARD.

Začátkem roku byly v prestižním periodiku Annals of Rheumatic Diseases publikovány další výsledky vyplývající ze studií GO-BEFORE a GO-FORWARD. V rámci těchto dvou randomizovaných placebem kontrolovaných studií byl u pacientů s revmatoidní artritidou (RA) mimo jiné posuzován i efekt golimumabu (v kombinaci s metotrexátem – MTX – či bez něj) na sérovou hladinu lipidů, zánětlivých markerů a markerů kardiovaskulárního rizika.

Pacienti ze studie GO-BEFORE (n = 637, MTX-naivní) a GO-FORWARD (n = 444, s nedostatečnou odpovědí na MTX) byli randomizováni k užívání placeba s MTX nebo placeba s golimumabem v dávce 100 mg anebo kombinace MTX s golimumabem v dávce 50 nebo 100 mg. Subkutánní injekce (placeba a golimumabu) byly pacientům aplikovány v intervalu 4 týdnů. Všichni pacienti ze studie GO-FORWARD, kteří obdrželi kombinaci placeba s MTX, byli ve 24. týdnu převedeni na kombinaci MTX s golimumabem v dávce 50 mg. Autoři studie pak hodnotili změny sérových hladin lipidů a zánětlivých markerů, ke kterým došlo od vstupu do studie do 14. (GO-FORWARD) nebo 24. (GO-BEFORE) a 52. týdne.

Ve 14. týdnu došlo ve studii GO-FORWARD u pacientů s kombinací golimumab + MTX na rozdíl od těch léčených pouze MTX ke vzestupu hladin celkového cholesterolu (16,0 vs. 2,0; p < 0,001), HDL (3,0 vs. 0,0; p < 0,05) i LDL-cholesterolu (8,0 vs. 4,0; p < 0,001). Příznivé změny frakcí LDL byly pozorovány pouze u pacientů léčených golimumabem. Ve studii GO-BEFORE došlo ve 24. týdnu k vzestupu celkového a LDL-cholesterolu a ke zlepšení subfrakcí LDL pouze u jedinců léčených MTX samotným nebo v kombinaci s golimumabem. K signifikantnímu zlepšení parametrů kardiovaskulárního rizika pak došlo v obou studiích u pacientů léčených kombinací golimumabu s MTX a tyto změny setrvaly až do 52. týdne sledování. Indexy aterogenity zůstaly obecně stabilní.

Závěrem lze tedy shrnout, že u pacientů s RA léčených kombinací golimumab + MTX došlo k mírnému vzestupu hladiny celkového a LDL-cholesterolu, indexy aterogenity však zůstaly obecně stabilní, přičemž byly pozorovány příznivé změny v subfrakcích LDL i zlepšení zánětlivých markerů.

(mik)

Zdroj: Kirkham B. W., Wasko M. C., Hsia E. C., et al. Effects of golimumab, an anti-tumour necrosis factor-α human monoclonal antibody, on lipids and markers of inflammation. Ann Rheum Dis. Publikováno online 7. ledna 2013.



Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa