Vliv etanerceptu na srdeční funkce a lipidový profil u pacientů s aktivní revmatoidní artritidou

15. 5. 2019

Je obecně známo, že pacienti s revmatoidní artritidou (RA) mají vyšší riziko vzniku kardiovaskulárních onemocnění. Účinnost etanerceptu, inhibitoru tumor nekrosis faktoru alfa, v terapii RA byla již úspěšně dokladována.

Je obecně známo, že pacienti s revmatoidní artritidou (RA) mají vyšší riziko vzniku kardiovaskulárních onemocnění. Účinnost etanerceptu, inhibitoru tumor nekrosis faktoru alfa, v terapii RA byla již úspěšně dokladována. Vlivu etanerceptu na srdeční funkce a lipidový profil u pacientů s RA bez známého srdečního onemocnění pak byla nedávno věnovaná práce publikovaná v časopise Journal of Investigative Medicine.

Zmiňované studie se účastnilo celkem šestnáct pacientů s aktivní RA. Etanercept byl těmto pacientům podáván subkutánně dvakrát týdně v průběhu šesti měsíců. Pomocí echokardiografického vyšetření včetně použití dopplerovského zobrazení pak byly hodnoceny parametry systolické i diastolické funkce levé komory.

Studii dokončilo celkem šestnáct pacientů, z čehož bylo 13 žen, s mediánem věku 48 let (rozmezí 27–69 let). Na léčbě došlo k signifikantnímu poklesu DAS skóre (Patients' 28-item Disease Activity Score) i skóre pacientského dotazníku (Health Assessment Questionnaire), konkrétně z 6,35 na 4,45 (P < 0,001) a z 2,0 na 0,75 (P = 0,005). Před zahájením terapie byla u šesti pacientů (37,5 %) zachycena diastolická dysfunkce, u tří pacientů se jednalo o dysfunkci 1. stupně a u dvou pacientů o dysfunkci 2. stupně. V průběhu následného sledování však k signifikantním změnám diastolické dysfunkce nedošlo (z 6/16 na 5/16, P = 0,164). Navíc po šesti měsících terapie etanerceptem nedošlo k signifikantním změnám ejekční frakce levé komory (65,8–66,9, P = 0,168) ani ke změně lipidového profilu.

Na základě daných zjištění tedy autoři uzavírají, že terapie etanerceptem byla s ohledem na srdeční funkce a lipidový profil u pacientů s aktivní RA bezpečná a efektivní.

(mik)

Zdroj: Senel S. et al. The Safety and Efficacy of Etanercept on Cardiac Functions and Lipid Profile in Patients With Active Rheumatoid Arthritis. J Investig Med. Publikováno on-line 4. listopadu 2011.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa