Vliv elektrické stimulace na léčení otevřených ran

14. 5. 2019

Elektrostimulační terapie (zkr. EST, electrical stimulation therapy) je metoda, která je v poslední době hojně využívána k léčení různého typu ran. Princip spočívá v zavádění proudu obou polarit (nízkonapěťového, nízkofrekvenčního a jednofázového) pomocí speciálního přístroje přímo do defektu. V něm po pravidelné aplikaci dochází k postupnému čistění, granulaci, epitelizaci, snížení bolestivosti a angiogenezi.

Elektrostimulační terapie (zkr. EST, electrical stimulation therapy) je metoda, která je v poslední době hojně využívána k léčení různého typu ran. Princip spočívá v zavádění proudu obou polarit (nízkonapěťového, nízkofrekvenčního a jednofázového) pomocí speciálního přístroje přímo do defektu. V něm po pravidelné aplikaci dochází k postupnému čistění, granulaci, epitelizaci, snížení bolestivosti a angiogenezi.

Studie publikovaná v časopise Wounds se zaměřila na prokázání účinnosti, snášenlivosti a bezpečnosti EST. Sledován byl vliv terapie na hojení komplexních chronických i akutních ran. Jednalo se o studii multicentrickou, retrospektivní a nekontrolovanou.

Do pokusu bylo zahrnuto 95 pacientů s průměrnou dobou hojení 13,7 měsíce. EST se aplikovala 2× denně 7 dní v týdnu po dobu 30 minut; dohromady průměrně 48,1 dne. Velikost ran klesla o 44,7 % a komplexní granulace se dostavila u 30,4 % pacientů. Proces epitelizace (částečné či celkové) byl sledován u 80,4 % zúčastněných. Zároveň došlo k poklesu množství fibrinu, exudátu a nekróz v ráně. Výrazně se snížil i zápach z otevřených ran.

Pacienti popsali celkovou účinnost a snášenlivost EST jako dobrou (77,2 %) až velmi dobrou (78,5 %). Negativní pocity po aplikaci EST mělo pouze 5 z nich. Jeden si stěžoval na bolest a zbylí 4 na vznik macerací v místě zavádění elektrod do rány. Ke zhoršení stavu došlo u 4 pacientů. Chirurgický zásah (druhotná amputace či čištění ran) byl nezbytný v 7 případech. Jednalo se však o ty zúčastněné, jejichž rány byly již před pokusem v alarmujícím stavu.

Výsledek studie jasně dokazuje, že EST je bezpečná a efektivní metoda pro léčbu chronických i komplikovaných ran. Nespornou předností metody je její dobrá snášenlivost pacienty.

(msd)

Katharina Herberger, MD, et al. Effectiveness, Tolerability, and Safety of Electrical Stimulation of Wounds With an Electrical Stimulation Device. Wounds. 2012; 24 (4): 76−84.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa