Virtuální komunity mohou být pro pacienty s psoriázou důležitou podporou

15. 5. 2019

Webové podpůrné komunity a pacientské stránky jsou podle studie lékařů z Massachusetts General Hospital v Bostonu pro pacienty s psoriázou nejen hodnověrným zdrojem informací, ale také nabízejí psychologickou a sociální podporu.

Webové podpůrné komunity a pacientské stránky jsou podle studie lékařů z Massachusetts General Hospital v Bostonu pro pacienty s psoriázou nejen hodnověrným zdrojem informací, ale také nabízejí psychologickou a sociální podporu.

Psoriáza v současné době postihuje přibližně 0,6 až 4,8 procenta světové populace. Kromě toho, že onemocnění napadá především kůži a klouby, je postižena i emoční, fyzická a sexuální stránka a onemocnění se může odrazit i v materiálním zajištění jedince. Odhaduje se, že 10 procent pacientů s psoriázou mělo někdy v průběhu života suicidiální tendence. Je tedy velmi důležité, aby se pacientům s psoriázou kromě lékařské péče dostávalo i psychologické podpory.

Autor studie Shereene Z. Idriss spolu se svými kolegy z Center for Connected Health a z Massachusetts General Hospital v Bostonu posuzoval výhody a užívání on-line podpůrných pacientských skupin mezi 260 dospělými, kteří byli členy některé z pěti těchto skupin. Průměrný věk respondentů byl 40 let, v rámci studie byla odebrána i charakteristika onemocnění a demografické informace.

Účastníci studie byli převážně bílé rasy (75,7 %), ženy (60,4 %) a vysokoškolsky vzdělaní (84,3 %). Celkem 188 (73,7 %) respondentů trpělo mírnou až středně těžkou psoriázou, 206 pacientů (79,9 %) hodnotilo svůj zdravotní stav jako průměrný či nadprůměrný.

Klíčovým faktorem pro využívání internetových podpůrných skupin byla dostupnost zdrojů, dalšími faktory byl také pohodlný přístup k užitečným radám a možnost svěřit se bez ostychu se svými problémy ostatním. Tři čtvrtiny respondentů také uvedly, že oceňují anonymitu jako důležitý znak virtuálních komunit. Téměř polovina (49,5 %) účastníků pocítila od doby, kdy se přidala k virtuální komunitě, zlepšení kvality svého života, a 41 % subjektů dokonce vnímalo snížení aktivity onemocnění.

Přestože virtuální podpůrné komunity pro pacienty jsou stále ve svých začátcích, mají již mnoho příznivců a mohou vhodným způsobem podpořit dermatology v péči o pacienty s psoriázou.

(hak)

Zdroj:

  1. Shereene Z. Idriss, Joseph C. Kvedar, Alice J. Watson: The Role of Online Support Communities: Benefits of Expanded Social Networks to Patients With Psoriasis. Arch Dermatol., 2009; 145 (1): 46–51.


Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa