Větší přínos infliximabu a golimumabu v léčbě ulcerózní kolitidy v porovnání s adalimumabem

16. 4. 2015

Následující metaanalýza ukázala větší přínos infliximabu po indukční léčbě a větší přínos golimumabu při udržení dosažené remise a odpovědi na léčbu u středně závažné až závažné ulcerózní kolitidy v porovnání s adalimumabem. Golimumab a infliximab vykázaly srovnatelnou účinnost.

Následující metaanalýza ukázala větší přínos infliximabu po indukční léčbě a větší přínos golimumabu při udržení dosažené remise a odpovědi na léčbu u středně závažné až závažné ulcerózní kolitidy v porovnání s adalimumabem. Golimumab a infliximab vykázaly srovnatelnou účinnost.

Pomocí systematického průzkumu literatury bylo vyhledáno 5 randomizovaných kontrolovaných studií, které byly zařazeny do této metaanalýzy. Jedna hodnotila golimumab, dvě infliximab a dvě adalimumab. Sledované parametry zahrnovaly klinickou odpověď na léčbu, klinickou remisi, slizniční hojení, udržení klinické odpovědi a udržení klinické remise.

Po indukční léčbě prokázal infliximab statisticky lepší výsledky ve všech sledovaných parametrech než adalimumab. Mezi golimumabem a adalimumabem a mezi golimumabem a infliximabem nebyly zjištěny statisticky významné rozdíly. Z hlediska dosažení a udržení klinické remise byla zjištěna srovnatelná účinnost golimumabu a infliximabu, zatímco adalimumab nedosáhl významně lepších výsledků než placebo. Golimumab byl v dávce 50 mg a 100 mg významně větším přínosem z hlediska dosažení i udržení klinické odpovědi na léčbu a v dávce 100 mg z hlediska hojení sliznice než adalimumab. Mezi golimumabem a infliximabem nebyly u těchto 3 parametrů zjištěny významné rozdíly.

Porovnání farmakoterapie středně závažné až závažné ulcerózní kolitidy v systematické metaanalýze prokázalo srovnatelnou účinnost golimumabu a infliximabu a menší přínos adalimumabu u parametrů, jako je dosažení a udržení klinické odpovědi na léčbu a klinické remise.

(zza)

Zdroj: Thorlund K., Druyts E., Toor K., et al. Comparative efficacy of golimumab, infliximab, and adalimumab for moderately to severely active ulcerative colitis: a network meta-analysis accounting for differences in trial designs. Expert Rev Gastroenterol Hepatol. 2015 Mar 12: 1–8. [Epub ahead of print]Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa