Užívání syntetických steroidů zvyšuje riziko rekurence u žen po operaci karcinomu prsu

15. 5. 2019

Článek v únorovém vydání odborného časopisu The Lancet Oncology informuje o výsledcích studie holandských lékařů. Ty ukázaly, že riziko rekurence po operaci karcinomu prsu se výrazně zvyšuje při užívání tibolonu.

Článek v únorovém vydání odborného časopisu The Lancet Oncology informuje o výsledcích studie holandských lékařů. Ty ukázaly, že riziko rekurence po operaci karcinomu prsu se výrazně zvyšuje při užívání tibolonu, syntetického steroidu používaného k prevenci osteoporózy a k léčbě menopauzálních příznaků.

Menopauzální příznaky vazomotorické nestability a ztráta kostní hmoty jsou komplikace, které se během adjuvantní léčby karcinomu prsu objevují poměrně často. Tibolon je účinný v prevenci obou těchto vedlejších účinků, avšak jeho vliv na rekurenci nádorového onemocnění nebyl dosud znám. Cílem studie profesora Kenemanse a jeho spolupracovníků z univerzity v Amsterodamu proto bylo objasnit možný vliv tibolonu na rekurenci nádoru v porovnání s placebem u pacientek s klimakterickými obtížemi.

Do studie bylo zařazeno 3 098 žen z 245 center v 31 zemích. Z toho 1 556 žen bylo ve skupině užívající tibolon a 1 542 v kontrolní skupině. Průměrný věk v obou skupinách byl 52,7 roku a průměrná doba od operace 2,7 roku. Výsledky ukázaly o 40 % vyšší riziko rekurence u pacientek, které užívaly tibolon. Rekurence se objevila u 15,2 % z nich (237), zatímco v kontrolní skupině byl výskyt zaznamenán pouze u 10,7 % (165) pacientek. Navíc u pacientek s rekurencí užívajících tibolon se v sedmdesáti procentech vyskytly smrtelné metastázy. Celá studie byla zastavena o šest měsíců dříve, než bylo původně plánováno, když byl prokázán negativní vliv tibolonu.

Výsledky studie poněkud zpochybňuje fakt, že u pacientek nebylo provedeno detailní zhodnocení primárního nádoru a rovněž nebyly brány v potaz další onkologické rizikové faktory. Studie plánované do budoucna by měly vzít v úvahu rozdílné skupiny pacientek s karcinomem prsu, dále užívání tamoxifenu a také fakt, zda pacientky podstupují systémovou adjuvantní terapii.

(vek)

Zdroj: Kenemans P. et al: Safety and efficacy of tibolone in breast-cancer patients with vasomotor symptoms: a double-blind, randomised, non-inferiority trial. Lancet Oncol. 10 (2): 135–46; 2009.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa