Užívání injekčních drog a sdílení jehel je u HIV pozitivních vězňů kriticky vysoké

30. 11. 2014

Průzkum provedený na nedávno propuštěných HIV pozitivních ukrajinských vězních ukázal vysokou míru užívání injekčních drog ve vězení a rozsáhlé sdílení injekčního vybavení. To poukazuje na potřebu postupů zahrnujících substituční léčbu a program výměny jehel ve věznicích.

Průzkum provedený na nedávno propuštěných HIV pozitivních ukrajinských vězních ukázal vysokou míru užívání injekčních drog ve vězení a rozsáhlé sdílení injekčního vybavení. To poukazuje na potřebu postupů zahrnujících substituční léčbu a program výměny jehel ve věznicích.

Tato studie vznikla za spolupráce ukrajinských a amerických odborníků a byla publikována v září 2014. Vzorek respondentů čítal 97 dospělých infikovaných virem lidské imunodeficience (HIV), kteří byli během posledních 12 měsíců propuštěni z vězení ve dvou velkých ukrajinských městech. Hodnoceno bylo injekční užívání drog ve vězení, sdílení injekčního vybavení, užívání drog před nástupem do vězení a po propuštění, duševní zdraví, další průvodní choroby a dostupnost léčby infekce HIV ve věznici. Ke zjištění faktorů, které nezávisle korelovaly s užíváním injekčních drog ve vězení, byla použita logistická regresní analýza.

Údaje byly k dispozici u 95 (97,9 %) respondentů. Užívání injekčních drog ve vězení uvádělo 54 z nich (56,8 %). Z těchto propuštěných vězňů uvedlo 40 (74,1 %) sdílení injekčního vybavení průměrně se 4,4 dalších vězňů, přičemž rozmezí se pohybovalo od 0 do 30 osob sdílejících injekční jehlu nebo stříkačku. Naprostá většina z těchto respondentů zneužívala před uvězněním i po propuštění opioidy. Faktory, které nezávisle korelovaly s užíváním injekčních drog ve vězení, zahrnovaly užívání opioidů před uvězněním (p = 0,005), mužské pohlaví (p = 0,006) a uvěznění v Kyjevě (p = 0,003).

I když data pocházejí pouze z jednoho státu, užívání injekčních drog ve vězení je jistě mezinárodním problémem a současný výskyt HIV infekce, injekčního užívání drog a pobytu ve vězení je častý. Výsledky této studie volají po zavedení postupů založených na důkazech, které by snížily riziko přenosu infekce HIV ve věznicích, jako je substituční léčba nebo program výměny jehel.

(zza)

Zdroj: Izenberg J. M., Bachireddy C., Wickersham J. A., et al. Within-prison drug injection among HIV-infected Ukrainian prisoners: Prevalence and correlates of an extremely high-risk behaviour. Int J Drug Policy. 2014 Sep; 25 (5): 845–52; doi: 10.1016/j.drugpo.2014.02.010. Epub 2014 Feb 28.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa