UVB záření může zlepšit psoriázu i hladiny vitamínu D

15. 5. 2019

Léčba úzkopásmovým UVB zářením může vést v zimním období ke zvýšení sérové hladiny vitamínu D a ke zlepšení kožního nálezu při psoriáze. Tuto formulaci použili v závěru své zářijové studie lékaři z Dublinu.

Léčba úzkopásmovým UVB zářením může vést v zimním období ke zvýšení sérové hladiny vitamínu D a ke zlepšení kožního nálezu při psoriáze. Tuto formulaci použili v závěru své zářijové studie lékaři z Dublinu.

Jak je již známo, za rozvojem a zhoršováním kožního postižení stojí abnormality v metabolismu vitamínu D, které jsou za něj částečně zodpovědné. Většina vitamínu D je získávána kožní produkcí v důsledku dopadajícího UVB záření a zbytek, tedy méně než 15 %, je pak získáván ze stravy, zejména z tučných ryb a fortifikovaných potravin.

Úzkopásmové UVB záření se u pacientů s psoriázou stalo již standardní léčebnou metodou. Lékaři nyní hodnotili 30 pacientů s psoriázou, kteří byli tímto způsobem léčeni v době od října 2008 do února 2009. Léčebný režim sestával ze tří sezení týdně, a to do doby, než došlo k normalizaci kožního nálezu. Současně byla hodnocena hladina vitamínu D v séru. Ta byla měřena před zahájením terapie, pak po 4 týdnech léčby a při jejím ukončení. Pacienti s psoriázou byli srovnáváni s 30 kontrolními subjekty, kteří sice také trpěli psoriázou, ale léčbu UVB nepodstoupili. V neposlední řadě byla před léčbou a po ní zhodnocena také tíže psoriázy a kvalita života.

Hladiny sérového 25-hydroxyvitamínu D (25-OHD) se u pacientů léčených UVB zářením signifikantně zvýšily z mediánu 23 ng/ml na 59 ng/ml na konci léčby. U kontrolních subjektů ke změně nedošlo. Na konci studie netrpěli pacienti v léčené skupině nedostatkem vitamínu D, zatímco v kontrolní skupině byl výsledek více než překvapivý. Celých 75 % pacientů, kteří UVB terapii nepodstoupili, trpěli insuficiencí vitamínu D s hladinami 25-OHD pod 20 ng/ml. Navíc došlo ve skupině léčené UVB zářením k poklesu tíže psoriázy z mediánu 7,1 na počátku k 0,5 na konci terapie. Ve skupině kontrolní opět ke změně v tíži nemoci nedošlo.

(pes)

Zdroj:

  1. Ryan C., Moran B., McKenna M. J., Murray B. F., Brady J., Collins P., Rogers S., Kirby B.: The effect of narrowband UV-B treatment for psoriasis on vitamin D status during wintertime in Ireland. Arch Dermatol. 2010; 146 (8): 836–842.


Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa