Úspěšná léčba palmoplantární hyperkeratotické psoriázy kombinací etanerceptu a alitretinoinu

15. 5. 2019

V následujícím textu je prezentován případ úspěšné terapie těžké palmoplantární hyperkeratotické psoriázy etanerceptem a alitretinoinem ve dvojkombinaci. Výsledky ukazují, že nový retinoid alitretinoin může být v některých případech účinně využit k léčbě psoriázy spolu s blokátory tumor necrosis faktoru.

V následujícím textu je prezentován případ úspěšné terapie těžké palmoplantární hyperkeratotické psoriázy etanerceptem a alitretinoinem ve dvojkombinaci. Výsledky ukazují, že nový retinoid alitretinoin může být v některých případech účinně využit k léčbě psoriázy spolu s blokátory tumor necrosis faktoru.

Žena bílé pleti ve věku 56 let měla roční anamnézu psoriázy s PASI indexem 17 (Psoriasis Area and Severity Index). Zatímco pracovala, což zahrnovalo denní intenzivní manuální činnost, došlo u ní k rozvoji značné palmoplantární hyperkeratózy s bolestivými fisurami zejména na konečcích prstů. Její farmakologická anamnéza obsahovala pouze léčbu hypertenze. Byla vyloučena psoriatická artritida.

Předcházející terapie psoriázy sestávala z metotrexátu, který byl aplikován subkutánně v dávkách až 20 mg týdně, v kombinaci s efalizumabem. Na této léčbě byla psoriáza dobře kompenzována s PASI indexem 5. Po přerušení léčby efalizumabem však došlo k relapsu psoriázy a zhoršení PASI na hodnoty 13-17. Proto byla následně zahájena terapie etanerceptem v dávce 50 mg týdně subkutánně spolu s topickým kalcipotriolem v kombinaci s kortikoidy.

Odpověď na léčbu byla dobrá se signifikantní redukcí plaků na trupu, nicméně na dlaních a ploskách přetrvával nález těžké hyperkeratózy, která pacientku prokazatelně omezovala v práci. Do léčby byl opět přidán metotrexát v dávce 15 mg týdně, což však na palmoplantární léze nemělo účinek. Metotrexát byl proto vysazen a po 2 týdnech byl do dvojkombinace k etanerceptu přidán perorální alitretinoin 30 mg denně. Tato dvojkombinace pak během čtyř týdnů vyústila ve znatelnou redukci palmoplantární hyperkeratózy. Po osmi týdnech zmíněné léčby léze vymizely zcela.

Po 10 měsících byla léčba alitretinoinem ukončena, což však bohužel vedlo k dalšímu relapsu palmoplantární hyperkeratózy, a proto byl alitretinoin do terapie opět navrácen. Kombinovaná terapie byla pacientkou dobře tolerována po dobu následujících 13 měsíců sledování.

(pes)

Zdroj: Meyer V, et al. Successful Treatment of Palmoplantar Hyperkeratotic Psoriasis with a Combination of Etanercept and Alitretinoin. J Clin Aesthet Dermatol 2011(April);4(4):45–46.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa