Účinnost golimumabu v léčbě pacientů s RA

14. 5. 2019

Donedávna bylo publikováno pouze několik málo prací zabývajících se rutinním podáváním golimumabu (v dávce 100 mg) v intervalu 4 týdnů v kombinaci s metotrexátem (MTX) nebo bez něj.

Donedávna bylo publikováno pouze několik málo prací zabývajících se rutinním podáváním golimumabu (v dávce 100 mg) v intervalu 4 týdnů v kombinaci s metotrexátem (MTX) nebo bez něj. Japonští revmatologové se proto rozhodli provést retrospektivní analýzu, která by zhodnotila účinnost a bezpečnost golimumabu v běžné klinické praxi u japonských pacientů s revmatoidní artritidou (RA) v souladu s doporučeními uvedenými na příbalovém letáku.

Do studie tak byli zahrnuti jedinci s RA se středně těžkou až vysokou aktivitou onemocnění dle DAS28-CRP skóre, a to navzdory léčbě MTX nebo některým jiným biologickým přípravkem. Tito pacienti pak byli léčeni buď kombinací MTX s golimumabem v dávce 50 mg, nebo monoterapií golimumabem v dávce 100 mg každé 4 týdny po dobu 24 týdnů. Primárním cílovým bodem studie byl podíl pacientů, kteří dosáhli po 24 týdnech klinické remise definované jako DAS28-CRP skóre < 2,3 nebo SDAI skóre < 3,3.

Většina pacientů užívala kombinaci 50 mg golimumabu s MTX (41/43). Dle DAS28-CRP kritérií bylo u těchto pacientů ve 24. týdnu dosaženo klinické remise v 83 % (p < 0,001) a dle SDAI kritérií v 69 % (p < 0,001). Nežádoucí účinky byly hlášeny u 11,6 % pacientů, kterým byl podáván golimumab.

Z výše uvedených výsledků tedy vyplynulo, že kombinovaná terapie golimumabem (50 mg) s MTX efektivně zmírnila známky a symptomy RA a byla obecně dobře snášena u pacientů s nedostatečnou odpovědí na terapii MTX či jiný biologický preparát.

(mik)

Zdroj: Shono E. Effectiveness of golimumab in clinical management of patients with rheumatoid arthritis. Drugs R D. 2013 Mar; 13 (1): 95–100; doi: 10.1007/s40268-013-0010-z.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa