Účinnost a bezpečnost laparoskopické nefrektomie u pacientů s komorbiditami

15. 5. 2019

Laparoskopická nefrektomie je při léčbě onemocnění ledvin standardní metodou. Cílem studie bylo porovnání účinnosti a bezpečnosti laparoskopické chirurgie u pacientů s několika komorbiditami a bez komorbidit.

Laparoskopická nefrektomie je při léčbě onemocnění ledvin standardní metodou. Účinnost této metody u pacientů s několika závažnými komorbiditami ale prozatím nebyla ověřována. Cílem retrospektivní studie lékařů z japonské Chiba University bylo porovnání účinnosti a bezpečnosti laparoskopické chirurgie ve skupině pacientů s několika komorbiditami se skupinou pacientů bez závažných komorbidit.

U 20 pacientů se třemi a více komorbiditami byl sledován předoperační stav, průběh laparoskopické nefrektomie a období rekonvalescence. Do kontrolní skupiny bylo zařazeno 46 pacientů s méně než třemi komorbiditami. Mezi celkem 66 pacienty bylo 48 mužů a 18 žen, průměrný věk v obou skupinách byl 62,3 roku (respondenti se věkem pohybovali v rozmezí 24 a 83 let).

Data pacientů v obou skupinách byla vyhodnocena podle anesteziologického skóre ASA (American Society of Anesthesiology), pacienti byli porovnáni z hlediska předchozích chirurgických zákroků, délky trvání operačního výkonu, ztráty krve, velikosti tumoru, komplikací v průběhu operace i následných komplikací, doby do perorálního příjmu potravy a délky hospitalizace.

Věk i skóre ASA pacientů s významnými komorbiditami byly výrazně vyšší než u kontrolní skupiny. Všechny ostatní ukazatele se ale v obou skupinách, které se laparoskopii podrobily, takřka shodovaly. Incidence atelektázy však byla u laparoskopické nefrektomie znatelně vyšší než u klasické operativy.

Laparoskopická nefrektomie je podle japonské studie pro starší pacienty s významnými komorbiditami bezpečnou a minimálně invazivní metodou. Je ale zapotřebí dalšího výzkumu možností prevence atelektázy.

(hak)

Zdroj: Yukio Naya, Toyofusa Tobe, Takahito Suyama, Kazuhiro Araki, Akira Komiya, Hiroyoshi Suzuki, Tatsuo Igarashi, Tomohiko Ichikawa: The efficacy and safety of laparoscopic nephrectomy in patients with three or more comorbidities, International Journal of Urology, 14, 2007, 1, 17–20, 1442–2042, 0919–8172.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa