Účinky etanerceptu a sulfasalazinu na aktivní zánětlivé léze detekované MRI u časné axiální spondyloartritidy: studie ESTHER

15. 5. 2019

Ve studii ESTHER se lékaři pokusili zhodnotit působení etanerceptu ve srovnání se sulfasalazinem na redukci aktivních zánětlivých lézí detekovaných pomocí celotělové magnetické rezonance (MRI), a to u aktivní axiální spondyloartritidy s dobou trvání příznaků menší než 5 let.

Ve studii ESTHER se lékaři pokusili zhodnotit působení etanerceptu ve srovnání se sulfasalazinem na redukci aktivních zánětlivých lézí detekovaných pomocí celotělové magnetické rezonance (MRI), a to u aktivní axiální spondyloartritidy s dobou trvání příznaků menší než 5 let.

Pacienti byli randomizováni do dvou skupin, z nichž první skupina byla léčena etanerceptem (40 pacientů) a druhá sulfasalazinem (36 pacientů), přičemž doba léčby byla více než 48 týdnů. U všech pacientů byly magnetickou rezonancí prokázány aktivní zánětlivé léze (edém kostní dřeně) buď na sakroiliakálních kloubech, nebo na páteři. MRI byla prováděna v týdnech 0, 24 a 48, byla popisována dvěma rentgenology, zaslepena stran léčby i týdne provedení MRI a skórovány byly aktivní zánětlivé léze na sakroiliakálních kloubech a páteři včetně hodnocení zadních segmentů a periferní entezitidy.

Ve skupině léčené etanerceptem došlo k signifikantně výraznějšímu poklesu skóre na sakroiliakálních kloubech ze vstupních 7,7 na 2,0 v týdnu 48 ve srovnání s poklesem z 5,4 na 3,5 ve stejném týdnu ve skupině pacientů léčených sulfasalazinem. Podobný rozdíl v redukci zánětu byl zastižen na páteři, tedy z 2,2 na 1,0 v týdnu 48 ve skupině léčené etanerceptem versus pokles z 1,4 na 1,3 ve skupině léčené sulfasalazinem. Počet entezitid se rovněž signifikantně zlepšil z 26 na 11 u pacientů užívajících etanercept oproti zhoršení z 24 na 26 ve skupině užívající sulfasalazin. Polovina pacientů léčených etanerceptem dosáhla v týdnu 48 klinické remise, ve skupině léčené sulfasalazinem to pak bylo pouhých 19 %.

U pacientů s aktivními zánětlivými lézemi při časné axiální spondyloartritidě dochází k signifikantně výraznějšímu zlepšení při terapii etanerceptem oproti terapii sulfasalazinem. Tento účinek koreluje s dobrou klinickou odpovědí u pacientů léčených etanerceptem.

(pes)

Zdroj: I.-H. Song, Ann Rheum Dis 2011; 70: 590–596; doi:10.1136/ard.2010.139667Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa