Účinek tříleté terapie růstovým hormonem u dospělých pacientů s Cushingovou chorobou

15. 5. 2019

Cushingova choroba je vzácné onemocnění, jehož klinické a laboratorní příznaky jsou podobné jako u deficience růstového hormonu.

Cushingova choroba (CD) je vzácné onemocnění, jehož klinické a laboratorní příznaky jsou podobné jako u deficience růstového hormonu (GHD). Patří mezi ně viscerální obezita, snížený lean body mass, snížení kostní denzity, snížená fyzikální výkonnost, dyslipidemie, glukózová intolerance a zhoršená kvalita života. U dospělých osob je nejčastější příčinou GHD nesekreční adenom hypofýzy, který je v 5,8 % spojen i s CD. I přes dlouhodobou remisi CD pacienti pociťují zřetelné zhoršení kvality života, zejména je-li operativní nebo radiační léčba spojena s hypopituitarismem. Tito pacienti pak obtížně rozlišují dlouhodobé následky onemocnění CD od těch, které jsou spojeny s deficitem růstového hormonu.

Retrospektivní studie švédských autorů se zabývala příznaky neléčené deficience růstového hormonu u pacientů s kontrolovanou CD (684 pacientů, 74 % žen) ve srovnání s velkým souborem pacientů s kontrolovanou CD a nesekrečním adenomem hypofýzy (2 990 pacientů, 39 % žen). Příznaky byly hodnoceny před zahájením podávání růstového hormonu a po 3 letech terapie.

Z výsledků studie vyplynulo signifikantně významné opoždění stanovení diagnózy GDH v té skupině pacientů s CD, ve které byla vyšší prevalence hypertenze, fraktur a diabetu mellitu. Podle specifického dotazníku, užívaného ke zkoumání kvality života dospělých s GDH, měla na začátku skupina s CD lepší metabolický profil, ale zhoršenou kvalitu života. Po třech letech léčby růstovým hormonem (střední dávka ve 3 letech 0,39 mg/den u pacientů s CD a 0,37 mg/den u pacientů s CD a nesekrečním adenomem) se snížil celkový cholesterol a LDL cholesterol, zatímco glukóza a HbA1c se zvýšily. Došlo současně ke zvýšení kvality života, které bylo významnější u skupiny pacientů bez adenomu.

Závěrem je možno konstatovat, že u neléčené růstové deficience byly komorbidity společně se zhoršenou kvalitou života signifikantnější ve skupině pacientů pouze s CD. Obě dvě skupiny reagovaly na léčbu růstovým hormonem podobně a lze předpokládat, že pacienti s deficiencí růstového hormonu na základě CD profitují z terapie růstovým hormonem do stejné míry jako pacienti s nesekrečním adenomem hypofýzy.

(moa)

Zdroj: Clinical features of GH deficiency and effects of 3 years of GH replacement in adults with controlled Cushing’s disease. European Journal of Endocrinology (2010), 162, 677–684Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa