Účinek růstového hormonu na sportovní výkon

15. 5. 2019

Růstový hormon (RH) je někdy zneužíván k získání vyšší sportovní výkonnosti, ačkoliv znalost bezpečnosti a účinnosti jeho využití v této indikaci není zcela dokonalá.

Růstový hormon (RH) je někdy zneužíván k získání vyšší sportovní výkonnosti, ačkoliv znalost bezpečnosti a účinnosti jeho využití v této indikaci není zcela dokonalá. Veřejný zájem o tuto problematiku podnítilo zejména nařčení dvou baseballových hvězd Rogera Clemense a Andyho Pettitta z dopingu steroidy v kombinaci právě s růstovým hormonem.

Shodou okolností nedávno proběhla i studie na toto téma. Jejím cílem bylo ozřejmit dopady RH na tělesnou výkonnost mladých zdravých jedinců. Jednalo se o metaanalýzu několika nezávislých randomizovaných studií, které srovnávaly léčbu růstovým hormonem s placebem u lidí ve věku mezi 13 a 45 lety (v průměru 27 let). Průměrná délka terapie RH byla 20 dní a průměrná dávka 36 μg/kg/den.

Ve skutečnosti došlo u pacientů užívajících růstový hormon k nárůstu tělesné hmotnosti o průměrně 2 kilogramy. To mohlo být způsobeno nejen nárůstem svalové hmoty, ale i zvýšením obsahu vody v organismu, neboť RH vede k retenci tekutin.

Naopak ke zlepšení svalové síly ani výkonnostní kapacity nedošlo. Rovněž hladina laktátu jako vedlejšího produktu během tělesné aktivity byla signifikantně vyšší. Jedna studie popisuje podávání růstového hormonu u dvou cyklistů. Tito pak nebyli schopni pro výraznou únavu ani dokončit trénink. Jako další problém účastníků léčených RH se kromě vyšší únavnosti ukazuje také častější výskyt edémů měkkých tkání.

Autoři varují zejména před obecným zneužíváním růstového hormonu. Dávky jsou velmi pravděpodobně vyšší než v kontrolované studii a léčivá látka bývá často užívána v kombinaci s dalšími medikamenty, jako jsou například steroidy. Z tohoto důvodu se uvažuje o zařazení růstového hormonu na seznam kontrolovaných substancí, pouhá kategorizace RH jako léku na předpis se zdá nedostačující.

(pes)

Zdroj: Annals of Internal Medicine, March 2008, 148 (10): 747–58 (ISSN: 1539-370Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa