U žen, které pijí pivo, dochází častěji k rozvoji psoriázy

15. 5. 2019

Podle nedávných zjištění se zdá, že konzumace piva (na rozdíl od jiných druhů alkoholu) je spojena se zvýšeným rizikem rozvoje psoriázy. Tento poznatek bude publikován v prosinci tohoto roku v tištěné verzi Archives of Dermatology.

Podle nedávných zjištění se zdá, že konzumace piva (na rozdíl od jiných druhů alkoholu) je spojena se zvýšeným rizikem rozvoje psoriázy. Tento poznatek bude publikován v prosinci tohoto roku v tištěné verzi Archives of Dermatology.

To, že konzumace alkoholu zhoršuje průběh psoriázy, nebo dokonce zvyšuje riziko rozvoje tohoto onemocnění, se předpokládalo již dlouho. Bylo prokázáno, že riziko rozvoje některých chorob ovlivňuje také druh alkoholického nápoje. Jako příklad můžeme uvést střevo – zde představuje mnohem vyšší riziko pití piva než vína nebo lihovin.

S cílem objasnit spojitosti mezi různými druhy alkoholu a rizikem rozvoje psoriázy vyhodnocovali lékaři z Bostonu data z roku 1991 získaná od 82 869 žen ve věku mezi 27 až 44 lety. Tyto ženy se účastnily prospektivní studie, při níž vyplnily dotazník, ve kterém mimo jiné uvedly množství a druh alkoholu, který pily. Dále také uvedly, zda jim byla stanovena diagnóza psoriázy.

V průběhu studie bylo zachyceno 1 150 nových případů psoriázy, přičemž do analýzy bylo zahrnuto 1 069 z nich. Ve srovnání s ženami, které alkohol nepily, bylo riziko rozvoje psoriázy o 72 % vyšší u žen, které vypily průměrně 2,3 drinku týdně nebo více. Když pak byly hodnoceny nápoje co do druhu, byla zjištěna spojitost mezi psoriázou a pitím piva. U žen, které vypily během týdne 5 a více piv, bylo riziko 1,8krát vyšší. Asociace s psoriázou nebyla prokázána u nízkoalkoholických piv, červeného a bílého vína ani u likérů.

Jediným alkoholickým nápojem, který zvyšuje riziko rozvoje psoriázy, je tedy pivo, což napovídá, že podstatnou roli v rozvoji tohoto onemocnění může hrát určitá nealkoholická komponenta, která není obsažena ani ve víně ani v likérech. Pivo je jedním z mála nedestilovaných alkoholických nápojů, kde je k fermentaci využíván obyčejně ječmen – jakožto zdroj škrobu. Ječmen však obsahuje gluten, na nějž byla u některých pacientů s psoriázou prokázána senzitivita. K potvrzení této teorie však bude zapotřebí další výzkum.

(pes)

Zdroj:

  1. Qureshi A. A., Dominguez P. L., Choi H. K., Han J., Curhan G.: Alcohol Intake and Risk of Incident Psoriasis in US Women: A Prospective Study. Dermatol. Publikováno on-line 16. srpna 2010.


Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa