U pacientů s psoriatickou artritidou, kteří dosáhnou na léčbě golimumabem minimální aktivity onemocnění, dochází pomaleji k radiografické progresi – výsledky studie GO-REVEAL po 5 letech

7. 7. 2015

Hlavním cílem autorů z Kalifornie v USA bylo zhodnotit výsledky léčby u pacientů s psoriatickou artritidou (PsA), kteří během pěti let trvání studie GO-REVEAL dosáhli minimální aktivity onemocnění (minimal disease activity – MDA).

Hlavním cílem autorů z Kalifornie v USA bylo zhodnotit výsledky léčby u pacientů s psoriatickou artritidou (PsA), kteří během pěti let trvání studie GO-REVEAL dosáhli minimální aktivity onemocnění (minimal disease activity – MDA).

Studie GO-REVEAL byla randomizovaná placebem kontrolovaná studie fáze III. Do 24. týdne se jednalo o dvojitě zaslepenou studii, kdy pacienti dostávali subkutánně buď placebo, nebo golimumab v dávce 50/100 mg, poté byl design změněn na otevřený a do celkové doby podávání 5 let byl pacientům podáván golimumab 50/100 mg. MDA byla za účelem této analýzy stanovena jako přítomnost ≥ 5/7 z následujících kritérií: ≤ 1 oteklý kloub, ≤ 1 citlivý kloub, Psoriasis Area and Severity Index (PASI) ≤ 1, pacientem udávané skóre bolesti ≤ 15, Patient Global Disease Activity (PtGA) ≤ 20, Health Assessment Questionnaire-Disability Index (HAQ-DI) ≤ 0,5 a přítomnost entezitidy u ≤ 1 kloubu.

Léčba golimumabem vedla k signifikantně častějšímu dosažení MDA než u léčby placebem v týdnu 14 (23,5 % vs. 1,0 %; p < 0,0001), 24 (28,1 % vs. 7,7 %; p < 0,0001) i 52 (42,4 % vs. 30,2 %; p = 0,037). MDA bylo dosaženo alespoň jednou u více než 50 % pacientů léčených golimumabem. Bez ohledu na randomizaci bylo dosažení MDA při ≥ 3 a ≥ 4 po sobě následujících návštěvách spojeno se signifikantně menší radiografickou progresí a větším zlepšením v jednotlivých kritériích MDA (HAQ-DI a PtGA) v týdnu 256 oproti pacientům léčeným placebem.

Pokud pacienti s PsA léčení golimumabem dosáhli na léčbě MDA, pak u nich během studie došlo k většímu funkčnímu zlepšení, celkově hodnotili léčbu lépe a menší byla i zaznamenaná radiografická progrese.

(epa)

Zdroj: Kavanaugh A., van der Heijde D., Beutler A., et al. Patients with psoriatic arthritis who achieve minimal disease activity in response to golimumab therapy demonstrate less radiographic progression: Results through 5 years of the randomized, placebo-controlled, GO-REVEAL study. Arthritis Care Res (Hoboken). 2015 Mar 16; doi: 10.1002/acr.22576. [Epub ahead of print]Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa