U Crohnovy choroby reagují na léčbu infliximabem lépe pacienti s nízkou počáteční hladinou vitaminu D

19. 11. 2015

Kanadští autoři zjistili, že větší pravděpodobnost dosažení klinické remise během prvních 14 týdnů léčby Crohnovy choroby infliximabem mají pacienti s nízkou vstupní hladinou vitaminu D.

Vitamin D hraje významnou úlohu v imunoregulaci. Jeho deficience je u pacientů s Crohnovou chorobou častá. Tato studie hodnotila vztah mezi hladinou vitaminu D a odpovědí na léčbu infliximabem u pacientů se středně závažnou a závažnou Crohnovou chorobou.

Zařazeni byli pacienti s Harveyovým-Bradshawovým indexem ≥ 8, u nichž byla zahájena léčba infliximabem. Pacienti byli rozděleni do skupin s nízkou a s normální hladinou vitaminu D. Po 14 týdnech bylo zjišťováno dosažení klinické remise (Harveyův-Bradshawův index < 5). Poté byl pacientům s nízkou hladinou vitaminu D podán intramuskulárně cholekalciferol. Všichni pacienti byli opět vyšetřeni po dalších 8 týdnech.

Nízkou hladinu vitaminu D mělo 54 % z 28 zařazených pacientů. U této skupiny byl zjištěn vyšší podíl pacientů s dosažením klinické remise Crohnovy choroby po 14 týdnech (80 % vs. 23 %, p = 0,007) i po 22 týdnech (79 % vs. 17 %, p = 0,005) léčby infliximabem v porovnání s pacienty s normální vstupní hladinou vitaminu D. Pacienti s nízkou koncentrací vitaminu D měli před zahájením léčby vyšší hladinu interleukinu-6 (IL-6) a nižší hladinu IL-12 než pacienti bez deficience vitaminu D. Po 14 týdnech léčby infliximabem byla ve skupině s nízkou koncentrací vitaminu D zjištěna významně nižší hladina IL-8 než u druhé skupiny.

Autoři uzavírají, že nízká hladina vitaminu D zvyšuje u pacientů s Crohnovou chorobou pravděpodobnost dosažení klinické odpovědi na nově nasazenou léčbu infliximabem.

(zza)

Zdroj: Reich K. M., Fedorak R. N., Madsen K., et al. Role of Vitamin D in Infliximab-induced Remission in Adult Patients with Crohn's Disease. Inflamm Bowel Dis 2015 Sep 9. [Epub ahead of print].Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa