Tyreoidální funkce u dětí s deficiencí růstového hormonu během iniciální fáze substituční léčby

15. 5. 2019

Deficience růstového hormonu u dětí s malou výškou je nezaměnitelnou indikací k léčbě rekombinantním růstovým hormonem (rhGH).

Deficience růstového hormonu u dětí s malou výškou je nezaměnitelnou indikací k léčbě rekombinantním růstovým hormonem (rhGH). Hlavním cílem této léčby je zvýšit pacientovu růstovou rychlost a zlepšit cílovou výšku. Normální sekrece hormonů štítné žlázy je důležitá pro optimální efekt RH a rhGH. Cílem této studie je zhodnocení efektu rhGH substituce na TSH a FT4 u dětí s deficiencí RH během prvního roku substituční terapie.

Metody studie

Retrospektivní analýza zahrnovala 75 dětí, z toho 59 chlapců a 16 děvčat, s deficiencí RH. Daná skupina dětí podstoupila rhGH terapii. Průměrný věk pacientů byl 12,2 ± 2,4 roku. Substituční terapie v dávce 0,21 ± 0,02 mg byla aplikována každému pacientovi po dobu jednoho roku. Koncentrace TSH a FT4 byly měřeny ve třech dobách – před prvním podáním rhGH injekce, dále po 3–6 měsících a následně jeden rok po skončení léčby. Všechny vzorky krve byly odebrány v ranních hodinách. Rovněž byly měřeny hodnoty IGF-1 a IGFP-3. Hodnoty TSH a FT4 byly měřeny pomocí elektroimunochemiluminiscentních metod (ECLIA). Koncentrace růstového hormonu, IGF-1 a IGFBP-3 byla měřena pomocí hGH Immulite a DPC assay.

Výsledky studie

Před podáním rhGH substituce nebyly pozorovány žádné rozdíly v koncentracích TSH a FT4 či v hladině IGF-1. Během iniciální fáze rhGH substituční léčby bylo už všech skupin pacientů pozorováno přechodné snížení koncentrace FT4, často spojené se zvýšením TSH sekrece. Spontánní normalizace FT4 byla pozorována u většiny pacientů. U některých pacientů vedla hormonální substituce po 3–6 měsících k subklinické formě hypotyreózy, kdy hodnoty TSH byly signifikantně zvýšené, zatímco koncentrace FT4 snížená.

Po jednom roce rhGH administrace nebyly rovněž pozorovány signifikantní rozdíly v IGF-1 sekreci nebo v koncentraci IGF-1/IGFBP-3 mezi dětmi eutyreoidními a mezi dětmi na L-T4 substituci. Po jednom roce terapie bylo pozorováno menší zvýšení výšky u pacientů s přechodnou fází hypotyreózy během iniciální fáze rhGH terapie.

(ena)

Zdroj: Smyczynska J., Hilczer M., Stawerska R., Lewinski A.: Thyroid function in children with growth hormone (GH) deficiency during the initial phase of GH replacement therapy – clinical implications. Thyroid Research 2010; 3: 2.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa