Toxicita nadměrných dávek buprenorfinu u dětí

15. 5. 2019

O nežádoucích účincích předávkování bupreforfinem u dospělých se ví poměrně mnoho. Daleko méně informací je ale o užití nadměrných dávek tohoto léku dětmi. Toto informační okno se pokusili napravit američtí vědci z University of Maryland School of Pharmacy, kteří svou práci publikovali v odborném medicínském časopise Pediatrics.

O nežádoucích účincích předávkování bupreforfinem u dospělých se ví poměrně mnoho. Daleko méně informací je ale o užití nadměrných dávek tohoto léku dětmi. Toto informační okno se pokusili napravit američtí vědci z University of Maryland School of Pharmacy, kteří svou práci publikovali v odborném medicínském časopise Pediatrics.

Předávkování u dětí

O předávkování dětí buprenorfinem existuje pouze málo ucelených informací. Buprenorfin, který se používá v substituční léčbě závislosti na opiátech a lécích proti bolesti, totiž dětem není rutinně předepisován. Vědci z marylandské univerzity proto provedli výzkum, v němž se pokusili zmapovat četnost a nejčastější nežádoucí účinky požití nadměrných dávek buprenorfinu dětmi.

Studie probíhala jako retrospektivní v období mezi listopadem 2002 a prosincem 2005 a sledovala užití buprenorfinu u dětí mladších šesti let. Pacienti, které nebylo možné dále sledovat nebo kteří požili více látek než jen buprenorfin, byli ze studie vyloučeni. Výsledky byly následující.

Děti po otravě

Kritéria studie splnilo celkem 86 malých pacientů. U 54 dětí, u kterých došlo k otravě, byly klinické příznaky takovéto: u 55 % se projevila ospalost nebo otupělost, u 21 % zvracení, 21 % mělo miózu, 7 % útlum dýchání. Častá byla také podrážděnost, bledost a kóma. Naštěstí ale nedošlo k žádnému úmrtí.

Průměrná doba nástupu nežádoucích účinků po požití byla 64 minut, přičemž nejrychleji se dostavily po 20 minutách a nejpozději po třech hodinách. Doba trvání klinických účinků byla v 11 % případů 2 hodiny, 2 až 8 hodin v 59 % případů, 8 až 24 hodin ve 26 % a více než 24 hodin trvaly příznaky u 4 % pacientů.

Jaká dávka rozhoduje?

U dětí, které užily 2 mg a více buprenorfinu, byla daleko větší pravděpodobnost výskytu nežádoucích účinků. Při požití více než 4 mg se nežádoucí účinky projevily u všech malých pacientů. Při požití dávky pod 4 mg se ale u žádného z pacientů nevyvinul život ohrožující stav. Z 22 dětí, kterým byl podáván jako antidotum naloxon, mělo kladnou odpověď na tuto medikaci 15.

Shrnutí studie

Předávkování buprenorfinem je dětmi poměrně dobře snášeno. Závažné poruchy nervového systému či respirační deprese se totiž vyskytla pouze u 7 % případů. Přesto by ale všechny děti, které buprenorfin buď spolkly, nebo vstřebaly po olizování, měly být přijaty alespoň na šestihodinové pozorování. Jako lék ke zvrácení respirační deprese lze použít naloxon.

(kam)

Zdroj: Hayes B. D. et al.: Toxicity of buprenorphine overdoses in children, Pediatrics. 2008 Apr; 121 (4): e782–6.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa