Terapie uveitidy vysokými dávkami infliximabu

14. 5. 2019

Účinnost infliximabu v terapii refrakterní uveitidy již byla v minulosti prokázána. Dosud však nejsou k dispozici údaje týkající se jeho optimálního dávkování a účinnosti při vyšším dávkovacím režimu.

Účinnost infliximabu (IFX) v terapii refrakterní uveitidy již byla v minulosti prokázána. Dosud však nejsou k dispozici údaje týkající se jeho optimálního dávkování a účinnosti při vyšším dávkovacím režimu. Američtí vědci se proto rozhodli porovnat účinnost nízkých (low-dose, LD; < 10 mg/kg), středních (moderate-dose, MD; 10 až 15 mg/kg) a vysokých dávek (high-dose, HD; ≥ 15 až 20 mg/kg) IFX v terapii uveitidy.

Do retrospektivní analýzy bylo zahrnuto celkem třicet čtyři dětí s uveitidou léčených IFX. Šest dětí obdrželo nízkou dávku, devatenáct střední a devět dětí vysokou dávku IFX. Průměrná doba trvání onemocnění před zahájením terapie byla 10,6 měsíce u dětí s LD, 24,6 měsíce u skupiny s MD a 37,1 měsíce u dětí s HD. Terapii topickými steroidy pak bylo možné ukončit v průměru za 3 měsíce u skupiny s LD, za 9,5 měsíce u skupiny s MD a 10,2 měsíce u skupiny s HD. Autoři zjistili, že u 66 % pacientů užívajících LD, 42 % pacientů s MD a 66 % pacientů s HD IFX došlo k selhání terapie a bylo potřebné navýšení dávky nebo použití jiných léků k udržení nemoci pod kontrolou.

Lze tedy shrnout, že infliximab má své místo v terapii uveitidy, někdy je ale k dosažení optimálního výsledku zapotřebí až čtyřnásobné navýšení doporučované dávky. Dávka menší než 10 mg/kg podávaná v intervalu 4 týdnů totiž nemusí být pro udržení nemoci pod kontrolou dostatečná.

(mik)

Zdroj: Sukumaran S., Marzan K., Shaham B., Reiff A. High dose infliximab in the treatment of refractory uveitis: does dose matter? ISRN Rheumatol. 2012; 2012: 765380.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa