Terapie inhibitory TNF je spojena s nižším rizikem rozvoje Alzheimerovy choroby

15. 5. 2019

Léčba inhibitory tumor necrosis faktoru (TNF) snižuje riziko rozvoje Alzheimerovy choroby u pacientů s revmatoidní artritidou (RA). Danou problematikou se nedávno zabývala studie vědců z Massachusetts prezentovaná na letošním výročním setkání Americké revmatologické společnosti.

Léčba inhibitory tumor necrosis faktoru (TNF) snižuje riziko rozvoje Alzheimerovy choroby u pacientů s revmatoidní artritidou (RA). Danou problematikou se nedávno zabývala studie vědců z Massachusetts prezentovaná na letošním výročním setkání Americké revmatologické společnosti.

Studie zkoumala spojitost mezi Alzheimerovou chorobou a rozdílnými léčebnými postupy u revmatoidní artritidy. Výsledky ukázaly, že u pacientů s RA dochází častěji k rozvoji demence, a anti-TNF terapie je jedinou léčebnou možností, která riziko Alzheimerovy nemoci sníží.

Celá skupina čítala 42 193 pacientů s preexistující RA, z ní bylo vybráno 165 pacientů s Alzheimerovou chorobou a k nim přiřazeno 1383 kontrolních osob bez Alzheimerovy nemoci. U vybraných pacientů byla hodnocena expozice různým druhům terapie od sulfasalazinu přes prednison a rituximab až ke třem anti-TNF přípravkům – infliximabu, etanerceptu a adalimumabu.

Bylo zjištěno, že anti-TNF terapie signifikantně snižuje riziko rozvoje Alzheimerovy nemoci u pacientů s RA (p = 0,0178), zatímco jiné přípravky využívané k terapii RA ke snížení rizika rozvoje Alzheimerovy nemoci nevedly. Podobné výsledky byly pozorovány po zhodnocení pro další proměnné jako hypertenze, hyperlipidemie, diabetes mellitus, postižení periferních cév nebo onemocnění koronárních arterií (p = 0,0222).

Studie tedy prokázala, že systémová imunosupresivní terapie revmatoidní artritidy za pomoci anti-TNF přípravků může riziko rozvoje Alzheimerovy nemoci snížit. Tím však také vyvstávají nové otázky stran mechanismů vzniku a terapie Alzheimerovy nemoci jako takové. Lékaři prokázali podobnou účinnost napříč všemi zmiňovanými anti-TNF přípravky, přičemž jako nejúčinnější se jeví etanercept, u nějž došlo ke snížení rizika rozvoje Alzheimerovy nemoci o celých 70 %.

(pes)

Zdroj:

  1. Chou RC. Tumor Necrosis Factor Inhibition Reduces the Incidence of Alzheimer's Disease in Rheumatoid Arthritis Patients. American College of Rheumatology (ACR) 2010; Annual Meeting, Atlanta, USA. Prezentováno dne 8. listopadu 2010.


Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa