Terapie infliximabem vede u dětských pacientů k rychlému poklesu hodnot kalprotektinu

14. 5. 2019

Vývoj v oblasti snadno použitelných fekálních markerů přináší v současné době nové možnosti objektivního posouzení aktivity nemoci a léčebné odpovědi u pacientů s chronickým zánětlivým střevním onemocněním.

Vývoj v oblasti snadno použitelných fekálních markerů přináší v současné době nové možnosti objektivního posouzení aktivity nemoci a léčebné odpovědi u pacientů s chronickým zánětlivým střevním onemocněním (IBD). Tento fakt pak nabývá na významu zejména u dětských pacientů, u kterých jsou možnosti endoskopické kontroly omezené. Nakolik může být hodnota kalprotektinu odrazem odpovědi na terapii infliximabem se ve své práci blíže sledovali finští vědci. Ti do své studie zahrnuli celkem třicet šest pacientů s IBD [23 s Crohnovou nemocí (CD), 13 s ulcerózní kolitidou (UC), medián věku 14 let], kteří byli léčeni  infliximabem. Hodnota fekálního kalprotektinu u nich byla měřena na začátku studie a poté po 2 a 6 týdnech léčby. Tyto hodnoty pak byly srovnávány s hodnotami zánětlivých parametrů v krvi. Udržovací léčba nebyla až do třetí infuze měněna, a pokud se pacientovi vedlo dobře, byla dále postupně snižována dávka kortikoidů.

Při zahájení terapie infliximabem byl medián hodnoty fekálního kalprotektinu 1 150 ug/g (rozmezí 54 až 6 032 ug/g). Do 2. týdne poklesla hodnota fekálního kalprotektinu na medián 261 ug/g (p < 0,001). U 37 % pacientů byla dokonce hodnota fekálního kalprotektinu ve 2. týdnu již zcela normální (< 100 ug/g). Do 6. týdne již k dalšímu poklesu nedošlo (medián 345 ug/g). U 22 % pacientů došlo naopak do 6. týdne k vzestupu hodnot oproti hodnotám před léčbou, což by pak svědčilo pro chybění odpovědi na léčbu nebo časnou ztrátu odpovědi. U pacientů s CD se zdá být podíl pacientů neodpovídajících na léčbu menší, jelikož pouze u 9 % nedošlo ke zlepšení při srovnání s 46 % pacientů s UC (p < 0,05). Na základě těchto výsledků došli autoři k závěru, že hodnoty fekálního kalprotektinu odrážející míru střevního zánětu se rychle normalizovaly až u třetiny pacientů, což by mohlo dokonce svědčit pro kompletní slizniční hojení.

(mik)

Zdroj: Hämäläinen A., Sipponen T., Kolho K. L. Infliximab in pediatric inflammatory bowel disease rapidly decreases fecal calprotectin levels. World J Gastroenterol. 2011 Dec 21; 17 (47): 5166–71; doi: 10.3748/wjg.v17.i47.5166Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa