Terapie infliximabem v těhotenství

14. 5. 2019

Infliximab je chimerní IgG1 monoklonální protilátka proti TNF alfa a používá se zejména při léčbě chronických idiopatických zánětů střev a při léčbě revmatoidní artritidy. Je známo, že imunita plodu je podmíněna přenosem protilátek, mezi nimi i typu IgG, z mateřského oběhu do oběhu plodu.

Infliximab je chimerní IgG1 monoklonální protilátka proti TNF alfa a používá se zejména při léčbě chronických idiopatických zánětů střev a při léčbě revmatoidní artritidy. Je známo, že imunita plodu je podmíněna přenosem protilátek, mezi nimi i typu IgG, z mateřského oběhu do oběhu plodu.

Infliximab patří mezi vysokomolekulární proteiny, u nichž byl pozorován aktivní průchod přes placentu. Během prvního trimestru, kdy dochází k hlavní organogenezi plodu, je toto množství zanedbatelné. Na konci druhého a ve třetím trimestru je však přestup přes placentu pozorován ve větší míře a infliximab byl v těchto případech detekován v séru plodu ještě po dobu několika měsíců od narození. To vyvolalo obavy, aby nedošlo k ovlivnění  imunitního systému novorozence a vzniku nežádoucích reakcí, například po očkovacích vakcínách.

Dostupné studie zahrnují více než 300 sledovaných těhotných žen léčených infliximabem v průběhu početí a prvních dvou trimestrů těhotenství, u nichž bylo riziko pro plod vyhodnoceno jako velmi nízké. Některé z provedených studií poukazují na to, že narozené děti s detekovatelným množstvím infliximabu v krevním oběhu neměly v průběhu prvního roku života vyšší výskyt infekčních onemocnění či nežádoucích reakcí na neživé očkovací vakcíny. Ve specifických případech však u nich byla zaznamenána nežádoucí reakce při očkování atenuovanými živými vakcínami, ojediněle končící fatálně. I z tohoto důvodu není terapie infliximabem po dobu těhotenství doporučována. U pacientek, kde bylo nezbytné v terapii po dobu trvání těhotenství pokračovat, je u novorozenců s detekcí této protilátky v krevním oběhu doporučováno odložit očkování živými vakcínami až po půl roce života, respektive do období, kdy dojde k plné eliminaci infliximabu z krevního oběhu dítěte.

(aro)

Zdroj: Djokanovic N. et al. Safety of infliximab use during pregnancy. Reprod Toxicol. 2011 Jul; 32 (1): 93–7; doi: 10.1016/j.reprotox.2011.05.009Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa