Tendence výskytu karcinomu ledviny v ČR a v USA

15. 5. 2019

Česká republika zaujímá ve světě první místo v incidenci karcinomu ledviny, nejmalignějšího urologického nádoru. Porovnáním epidemiologických dat shromážděných v národních onkologických registrech je možno vyhodnotit tendence ve výskytu karcinomu ledviny.

Česká republika zaujímá ve světě první místo v incidenci karcinomu ledviny, nejmalignějšího urologického nádoru. Porovnáním epidemiologických dat shromážděných v národních onkologických registrech je možno vyhodnotit tendence ve výskytu karcinomu ledviny.

Markantní nárůst v zemích západní civilizace

V České republice se zvýšila incidence karcinomu ledviny od roku 1977 z 7,4/100 000 na 25,54/100 000 v roce 2006. V USA vzrostla ve stejném období ze 7,4 prvozáchytu na 100 000 obyvatel na 17,6/100 000 obyvatel. Jedná se o trvalý postupný nárůst. V Americe je to o 3,6 % ročně v letech 1975 až 1991 a o 2,9 % ročně v letech 1991 až 2006.

Zodpovědné faktory

Ve zvýšené incidenci karcinomu ledviny hraje roli rozšíření a snazší přístup k zobrazovacím metodám – jak ultrasonografickému, tak CT vyšetření. Pacient nejčastěji přichází s obtížemi nesouvisejícími s nádorovým onemocněním, například s bolestí břicha, a jako vedlejší nález je zjištěn benigní nebo maligní útvar v ledvině. Tím ustupuje do pozadí známá trias hematurie, hmatný útvar a bolest v bedrech, tj. projevy již rozsáhlého tumoru.

Rozšířené používání zobrazovacích metod však nemůže vysvětlit o tolik zvýšený výskyt karcinomu, už jenom kvůli přítomnosti tohoto trendu i v osmdesátých letech, tedy před zavedením používání CT do praxe. Nárůst nemá úplně jasné vysvětlení, ale mezi potenciálně zodpovědné faktory patří, dle současných poznatků, epidemický výskyt obezity a kumulativní expozice karcinogenům v našem životním prostředí.

Prvozáchyt převažuje u pacientů mladších 65 let

Mírně odlišné trendy můžeme sledovat ve věkovém složení populace pacientů s prvozáchytem karcinomu ledviny. V USA tvořil podíl pacientů mladších 65 let v roce 1991 45,9 %, kdežto v roce 2006 to bylo již 55,3 %. V České republice byl naopak ve stejných letech podíl 57,5 % a 54,7 %, pacientů mladších 65 let tedy procentuálně ubylo. V absolutních číslech je však v obou zemích trend výskytu karcinomu ledviny jasně vzrůstající a výzkum nových postupů v jeho léčbě je více než žádoucí.

(tms)

Zdroje:
Nepple K. G. et al: Population-based analysis of the rising incidence of renal cancer: Evaluation of age-specific trends (1975–2006). 2011 Genitourinary Cancers Symposium, Orlando, Florida, USA. Prezentováno 17.–19. února 2011.
Národní onkologický registr prostřednictvím www.svod.czPrihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa