Systémový lupus erythematodes, revmatoidní artritida a užívání hormonů

15. 5. 2019

Mnoho revmatologických onemocnění, zejména systémový lupus erythematodes (SLE) a revmatoidní artritida (RA), postihuje převážně ženy.

Mnoho revmatologických onemocnění, zejména systémový lupus erythematodes (SLE) a revmatoidní artritida (RA), postihuje převážně ženy. Cílem studie čínských vědců bylo prozkoumat bezpečnost užívání látek obsahujících estrogeny, zvláště šlo o hormonální antikoncepci a hormonální substituční terapii a jejich možný vliv na progresi revmatických nemocí.

Metody:

Studie je založena na důkladném průzkumu v databázi PubMed v textech publikovaných mezi lety 1990 a prosincem 2010, kde byly zadány termíny "contraception" či "contraceptive", "hormone replacement therapy" v kombinaci s "lupus", "rheumatoid arthritis", "polymyositis", "dermatomyositis", "systemic sclerosis" a "Sjȍgren’s syndrome".

Výsledky pro SLE:

Užití jakékoli formy hormonálních kontraceptiv není kontraindikováno u žen s neaktivní či stabilní formou SLE, s výjimkou pacientek, u nichž je přítomnost antifosfolipidových protilátek buď pozitivní, či nejistá. U vážnějších forem SLE je jakékoli užití kombinovaných kontraceptiv kontraindikováno a užití čistě progesteronových kontraceptiv je relativně kontraindikováno.

Hlavní indikací hormonální substituční terapie by měly být závažné klimakterické symptomy postihující kvalitu života. Hormonální léčba může být užita v případě, že SLE několik let pozbývá projevů a je považován za inaktivní. Stejně může být užita i u žen, jejichž vyšetření na antifosfolipidové protilátky jsou negativní a které neužívají vysoké dávky steroidů.

Výsledky pro RA:

V současné době nebyl prokázán žádný nepříznivý vliv kontraceptiv na progresi onemocnění, a pro ženy s RA není tedy žádná kontraindikace. Ze zkoumaných článků také vyplynulo, že ženy s RA mají větší sklony k osteoporóze buď kvůli aktivitě nemoci, nebo kvůli užívání steroidních přípravků.

Užívání hormonální substituční léčby u žen s RA nemá prokazatelný vliv na progresi onemocnění, a není proto kontraindikováno. Rovněž nebyl vzhledem k osteoporóze prokázán žádný konkrétní profylaktický účinek hormonální léčby u žen s RA po menopauze.

(dak)

Zdroj: Li R. H. et al. The use of sex hormones in women with rheumatological diseases. Hong Kong Med J 2011; 17: 487–91Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa