Suprimované hladiny RH a IGF-1 během těhotenství u perzistentní akromegalie

15. 5. 2019

Těhotenství je u akromegalických žen poměrně vzácnou záležitostí, neboť fertilita je u těchto pacientek během aktivní choroby redukována.

Těhotenství je u akromegalických žen poměrně vzácnou záležitostí, neboť fertilita je u těchto pacientek během aktivní choroby redukována. Předešlé studie uvádí u těhotných akromegaliček nezměněné hodnoty růstového hormonu (RH) a elevované hodnoty IGF-1 z důvodu zvýšeného působení placentální varianty RH ve druhém a třetím trimestru. Uvedená kazuistika popisuje případ pacientky s akromegalií, u které i přes probíhající těhotenství byly hladiny GH a IGF-1 suprimovány.

Kazuistika

Jedná se o pacientku po proběhlém normálním těhotenství a porodu, u které se objevila amenorhea, příbytek na váze a progresivní zvětšování rukou a chodidel od 31 let věku. Ve 36 letech podstoupila testy na přítomnost akromegalie, která u ní byla potvrzena, mimo jiné též na magnetické rezonanci, kde byl nalezen 20 mm velký adenom v pravém kavernózním sinu.

Léčba adenomu

Pacientka podstoupila adenomektomii transsfenoidálním přístupem, nicméně bazální hodnoty RH byly i po chirurgickém řešení elevovány na 17,1 ng/mL. Následovala subkutánní léčba oktreotidem a stereotaktické ozařování adenomového rezidua v dávce 18 Gy. Bazální hodnoty RH a IGF-1 poté klesly na 8,5 ng/mL a 753 ng/mL.

Změny v graviditě

Léčba oktreotidem byla přerušena během následné gravidity. V pátém týdnu těhotenství byla hodnota RH 17,3 ng/mL a hodnota IGF-1 1 100 ng/mL. V 10., 21. a 33. týdnu těhotenství byly hladiny RH a IGF-1 suprimovány na 9,9, 5,5 a 5,9 ng/mL a na 878, 291 a 446 ng/mL. Ve 43. týdnu pak proběhl normální vaginální porod.

Postpartální hodnoty

Postpartální hodnoty RH byly 5,0 a 7,0 ng/mL a hodnoty IGF-1 se za 3 až 9 týdnů po porodu zvýšily na 640 a poté 782 ng/mL. Na zopakované MRI byl zjištěn zmenšený reziduální adenom. Hodnoty RH a IGF-1 byly měřeny prostřednictvím metody IRMA (immunoradiometric assay).

Diskuze

Během normální gravidity nahrazuje po třetím trimestru funkci pituitárního GH jeho placentární varianta. Od druhého trimestru do porodu je pak hladina GH suprimována a hladina IGF-1 elevována. Sekrece GH pituitárním adenomem je během gravidity autonomní. U uvedené pacientky s perzistentní akromegalií byly během gravidity pozorovány snížené hladiny obou látek. Po porodu pak byla zvýšená hodnota IGF-1. Data ukazují na možný fakt, že sekrece GH u pregnantních akromegalických pacientek nemusí být úplně autonomní a může být asociována s určitým stupněm kontrolní negativní zpětné vazby, která je podmíněna působením humánního placentárního laktogenu nebo placentární GH varianty.

(ena)

Akira Shimatsu, Takeshi Usui, Tetsuya Tagami, Hideshi Kuzuya et al.: Supressed levels of growth hormone and insulin – like growth factor – 1 during successful pregnancy in persistent acromegaly, Endocrine J, 2010. Publikováno on-line před tiskem dne 15. března 2010; doi: 10.1507/endocrj.K10E-069Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa