Sunitinib v první linii léčby metastatického karcinomu ledviny

15. 5. 2019

Sunitinib v první linii léčby metastatického karcinomu ledviny dosahoval v komparativní studii v primárním hodnoceném parametru, tj. v mediánu přežití bez progrese onemocnění lepších výsledků ve srovnání s léčbou interferonem alfa.

Sunitinib v první linii léčby metastatického karcinomu ledviny dosahoval v komparativní studii v primárním hodnoceném parametru, tj. v mediánu přežití bez progrese onemocnění (PFS – progression free survival) lepších výsledků ve srovnání s léčbou interferonem alfa.

K sekundárním parametrům se řadí celkové přežití (OS – overall survival) a procento léčebných odpovědí. Procento léčebných odpovědí vyznělo příznivě opět pro sunitinib, kde dosahovalo 47 %, zatímco u interferonu bylo dosaženo léčebné odpovědi pouze ve 12 %. Ve skupině sunitinibu došlo navíc ke stabilizaci onemocnění ve 40 %.

Medián celkového přežití byl u sunitinibu 26,1 měsíce a u interferonu alfa 21,8 měsíce. Nejpřesnější údaje o účincích sunitinibu však přináší analýza provedená u pacientů, kteří dostávali terapii pouze podle protokolu a nebyli následně převáděni na jinou léčbu. U těchto pacientů byl medián přežití u sunitinibu 28,1 měsíce oproti 14,1 měsíce u pacientů léčených interferonem alfa. U pacientů, kteří byli v průběhu léčby převedeni (cross-over) z interferonu alfa na sunitinib, dosáhl medián celkového přežití 26,4 měsíce oproti 20 měsícům u skupiny léčených interferonem alfa.

Je pozoruhodné, že u metastazujícího karcinomu ledviny byl při léčbě sunitinibem poprvé překonán medián přežití dva roky. Toho se dosud nepodařilo dosáhnout žádnou jinou terapií.

Zajímavé je také farmakoekonomické srovnání sunitinibu s ostatními léky (sorafenib, temsirolim, kombinace bevacizumab + interferon alfa) užívanými v léčbě renálního karcinomu. Náklady na terapii sunitinibem v desetiletém horizontu byly mírně vyšší ve srovnání se sorafenibem a nižší ve srovnání s temsirolimem a kombinací bevacizumab + interferon alfa.

V neposlední řadě pacienti léčení sunitinibem dosáhli nejvyššího prodloužení kvality života (QALYs – quality-adjusted life years) ve srovnání se všemi ostatními léčebnými preparáty. Nejefektivnější volbou v poměru nákladů a přínosu byl tedy jednoznačně sunitinib.

(jos)

Zdroj: MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D., Ústav farmakologie 3. LF UK, Plzeň, předneseno na ASCO Chicago 2008, Abstract 5024, 5048, ICACT 2008, Abstract OR 20.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa