Substituční léčba snižuje riziko přenosu infekce HIV u injekčních narkomanů

15. 5. 2019

Udržovací substituční léčba závislosti na opiátech snižuje riziko přenosu HIV u osob, které užívají injekční drogy, a to o více než polovinu.

Udržovací substituční léčba závislosti na opiátech snižuje riziko přenosu HIV u osob, které užívají injekční drogy, a to o více než polovinu. Jedná se o výsledky britské metaanalýzy 9 publikovaných i nepublikovaných studií zahrnujících celkem 23 608 pacientoroků sledování.

Cílem autorů bylo kvantitativně popsat vliv substituční léčby závislosti na opiátech na přenos infekce HIV u injekčních narkomanů. Vyhledali všechny studie publikované do roku 2011 ve všech jazycích i nepublikované studie, jejichž autoři byli kontaktováni. Zařazeno bylo 12 publikovaných a 3 nepublikované studie. I přes heterogenitu mezi studiemi bylo hromadnou analýzu možné provést u 9 z nich. Jako substituční léčba byl ve všech studiích podáván metadon.

Během 23 608 pacientoroků sledování došlo k 819 případům incidentní infekce HIV. Substituční léčba vedla ke snížení rizika vzniku infekce HIV o 54 % (poměr rizik 0,46, 95% interval spolehlivosti [CI] 0,32–0,67, p < 0,001). Důkazy o větším přínosu dlouhodobější substituční léčby byly slabé. Výsledky této studie můžou být ovlivněny i změnou chování a motivací osob, které se rozhodnou pro substituční léčbu závislosti na opiátech.

(zza)

Zdroj: Macarthur G. J., Minozzi S., Martin N., et al. Opiate substitution treatment and HIV transmission in people who inject drugs: systematic review and meta-analysis. BMJ. 2012 Oct 3; 345: e5945; doi: 10.1136/bmj.e5945.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa