Substituční léčba snižuje pravděpodobnost HIV infekce

15. 5. 2019

Perorální substituční léčba u uživatelů opiátů snižuje rizikové chování spojené s užíváním drog s vysokým rizikem přenosu HIV, ale má již menší efekt na rizika spojená se sexuálním životem.

Perorální substituční léčba u uživatelů opiátů snižuje rizikové chování spojené s užíváním drog s vysokým rizikem přenosu HIV, ale má již menší efekt na rizika spojená se sexuálním životem.

Intravenózní uživatelé drog jsou vzhledem ke kolektivnímu užívání injekčních stříkaček a také ke svému sexuálnímu chování náchylní k HIV infekci i k dalším krví přenosným virovým onemocněním. Tento přehled publikovaný v Cochrane Database of Systematic Reviews posuzoval originální studie, které vykazovaly frekvenci nebo prevalenci rizikového chování nebo informace o HIV infekci spojené se substituční léčbou opiátové závislosti. Cílem bylo posoudit míru, do jaké může perorální substituční léčba zabránit přenosu HIV infekce.

Do metaanalýzy bylo zařazeno 38 studií, kterých se zúčastnilo celkem 12 400 pacientů. Většinou šlo o deskriptivní studie nebo randomizační proces nekorespondoval se získanými daty a řada studií byla zatížena vysokým rizikem biasu. Studie ale konzistentně prokazovaly, že perorální substituční léčba opiátové závislosti s využitím metadonu nebo buprenorfinu je spojena se statisticky významným snížením ilegálního užívání opiátů, injekční aplikace a sdílení injekčních stříkaček a dalšího „nádobíčka“. To souvisí i s redukcí uživatelů drog uvádějících sex s více partnery nebo sex za drogy či peníze, menší vliv byl ale prokázán na užití prezervativu. Zdá se, že omezení rizikového chování spojeného s užíváním drog má přímou souvislost se snížením počtu případů HIV infekce.

Vzhledem k vysokému riziku biasu a rozdílnosti v mnoha aspektech mezi jednotlivými studiemi nebylo možné přesně posoudit rozsah redukce transmise nákazy. Je ale zřejmé, že orální substituční léčba omezuje rizikové chování a tím i pravděpodobnost HIV infekce mezi intravenózními uživateli opiátů zařazenými do programu substituční léčby.

(hak)

Zdroj: Gowing L., Farrell M. F., Bornemann R., Sullivan L. E., Ali R. Oral substitution treatment of injecting opioid users for prevention of HIV infection. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue 8. Art. No.: CD004145. DOI: 10.1002/14651858.CD004145.pub4Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa