Substituční léčba snižuje mortalitu uvězněných osob závislých na opioidech

15. 5. 2019

Mortalita včetně počtu sebevražd je u uvězněných osob závislých na opioidech významně nižší při podávání substituční léčby, a to zejména v prvních čtyřech týdnech pobytu ve vězení. Ukázala to australská retrospektivní studie zahrnující téměř 17 000 závislých vězňů.

Mortalita včetně počtu sebevražd je u uvězněných osob závislých na opioidech významně nižší při podávání substituční léčby, a to zejména v prvních čtyřech týdnech pobytu ve vězení. Ukázala to australská retrospektivní studie zahrnující téměř 17 000 závislých vězňů.

Cílem této studie bylo zhodnotit souvislost mezi celkovou mortalitou osob závislých na opioidech ve vězení a užíváním substituční léčby. Zahrnuto bylo 16 715 probandů přijatých do věznice New South Wales v Austrálii v letech 2000 až 2012. Porovnáván byl počet všech úmrtí a počet nepřirozených úmrtí (sebevraždy, předávkování drogami, oběť násilného činu či jiného zranění) u závislých osob bez substituční léčby a se substituční léčbou.

Během 30 998 osoboroků pobytu ve vězení došlo k 51 úmrtím. Celková mortalita byla 1,6/1 000 osoboroků a počet nepřirozených úmrtí 1,1/1 000 osoboroků. Při porovnání s kohortou bez substituční léčby byla u osob se substituční léčbou celková mortalita o 74 % nižší, a výskyt nepřirozených úmrtí dokonce o 87 % nižší. Nejvyšší podíl úmrtí byl zjištěn v prvních čtyřech týdnech pobytu ve vězení. Celková mortalita v tomto období činila 6,6/1 000 osoboroků a výskyt nepřirozených úmrtí dosáhl 5,5/1 000 osoboroků. Porovnání kohort bez substituční léčby a s touto léčbou opět ukázalo významně nižší úmrtnost u osob s hodnocenou intervencí, a to o 94 % u celkové mortality a o 93 % u výskytu nepřirozených úmrtí.

Výsledky této studie dokládají význam substituční léčby u osob závislých na opioidech.

(zza)

Zdroj: Larney S., et al. Opioid substitution therapy as a strategy to reduce deaths in prison: retrospective cohort study. BMJ Open. 2014 Apr 2; 4 (4): e004666; doi: 10.1136/bmjopen-2013-004666.Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa