Substituční léčba drogově závislých v těhotenství – má důsledky pro děti?

15. 5. 2019

Jak již bylo dokázáno v mnoha klinických studiích, drogová závislost matky během těhotenství má velmi vážné dopady na zdraví dítěte. U většiny dětí totiž po narození vzniká novorozenecký abstinenční syndrom (NAS).

Jak již bylo dokázáno v mnoha klinických studiích, drogová závislost matky během těhotenství má velmi vážné dopady na zdraví dítěte. U většiny dětí totiž po narození vzniká novorozenecký abstinenční syndrom (NAS). Jak tomu je u dětí matek, které během těhotenství sice závislé byly, ale odvykaly, ukázala dlouhodobá norská studie publikovaná v odborném medicínském periodiku Tidsskrift for den Norske lægeforening: tidsskrift for praktisk medicin, ny række.

Šestiletá norská studie

Program na odvykání závislosti na opiátech byl v Norsku předveden poprvé v roce 1998. Do roku 2008 se závislým odvykajícím matkám narodilo celkem asi 150 dětí. Norští lékaři z Pediatrické kliniky Univerzitní nemocnice v Bergenu do své studie zahrnuli celkem 10 závislých matek, které v letech 1999 až 2005 porodily celkem 15 dětí. Všechny matky v průběhu těhotenství odvykaly. Šest dětí tak bylo vystaveno metadonu nebo buprenorfinu, dalších osm například i heroinu, benzodiazepinům nebo konopí. Porovnávána pak byla jak porodní váha a prospívání, tak i další psychomotorický vývoj dětí.

NAS hrozí i u substituce

Jak se bohužel ve studii prokázalo, NAS neboli novorozenecký abstinenční syndrom se vyvinul u 14 z 15 sledovaných dětí. Na jeho vznik tedy nemá vliv výběr opiátů, ani použitá substituční terapie. Co se porodní váhy týče, všechny děti měly nižší porodní váhu, než je norský celostátní průměr, 10 z nich dokonce potřebovalo krátce po porodu urgentní ošetření.

V průběhu sledovacího období zemřely dvě děti, přičemž jako příčina smrti byl stanoven SIDS (syndrom náhlého úmrtí novorozenců). Z ostatních 13 dětí se jich šest vyvíjelo zcela normálně, bez jakýchkoliv odchylek od zdravých vrstevníků. Pět dětí mělo psychomotorický vývoj různě opožděn a dvě děti měly příznaky hyperkinetické poruchy. Zajímavé je, že pět dětí skončilo v pěstounské péči.

Studie tedy ukázala, že substituční léčba v těhotenství s sebou nese určitá úskalí. Je však třeba podotknout, že za většinu negativních vlivů může právě drogový abúzus, nehledě na to, že většina dětí byla počata ještě ve stadiu závislosti a k odvykací terapii bylo přistoupeno až po potvrzení gravidity.

(kam)

Zdroje: Sandtorv L, et al. Substitution treatment of drug addicts during pregnancy: consequences for the children? Tidsskr Nor Laegeforen 2009(Feb 12);129(4):287-290Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa