Statiny jako potenciální terapie komplikovaného hojení ran

14. 5. 2019

Poslední výzkumy naznačují, že statiny mohou představovat potenciál v podobě nové léčby nejrůznějších zdravotních problémů, počínaje sepsí přes zánětlivá onemocnění až po chronické rány a kostní fraktury. Statiny se vyznačují protizánětlivým účinkem inhibicí C-reaktivního peptidu, chemokinů, cytokinů a adhezních molekul.

Poslední výzkumy naznačují, že statiny mohou představovat potenciál v podobě nové léčby nejrůznějších zdravotních problémů, počínaje sepsí přes zánětlivá onemocnění až po chronické rány a kostní fraktury. Statiny se vyznačují protizánětlivým účinkem inhibicí C-reaktivního peptidu, chemokinů, cytokinů a adhezních molekul. Právě tento účinek je činí přídavnými léky v protizánětlivé terapii dermatologických onemocnění.

Spolu s protizánětlivými účinky mají statiny potenciál i v léčbě chronických ran. Snižují hladinu farnesyl pyrofosfátu a usnadňují uvolnění cévního napětí, podporují neovaskularizaci a redukují počet bakterií. Chronický zánět je charakteristickou známkou nehojících se ran. Topická aplikace statinů se tedy může jevit jako velice slibná terapie. Statiny vykazují rozsáhlý pleiotropický účinek, který může zasahovat četné aspekty patogeneze chronických ran.

Mezi další vlastnosti statinů patří jejich imunomodulační a antibakteriální účinek. Snižují také hladinu oxidativního stresu, zlepšují endoteliální a mikrovaskulární funkce a zlepšují tak výsledky hojení. Navíc se ukázalo, že statiny nejen podporují hojení kůže a kostí, ale také redukují vznik jizev.

Zhodnocení výsledků z odborné literatury však naznačuje, že způsob aplikace, velikost dávky a typ statinů užívaných v léčbě mohou mít různý vliv na výsledek terapie. Zdá se, že nízké dávky topicky aplikovaných statinů mají prospěšný účinek, zatímco velké dávky aplikované topicky mají účinky nepříznivé. Na druhou stranu vyšší systémové dávky vykazují déletrvající příznivý účinek.

Jelikož jsou statiny relativně levné a vykazují pozitivní bezpečnostní profil, mohly by se v budoucnu stát důležitou součástí léčby v mnoha odvětvích i mimo kardiologii. Bude však zapotřebí lepšího pochopení účinku různých druhů statinů na buněčné a molekulární úrovni v kůži, které umožní vývoj nových a více specifických druhů. Rovněž jsou nutné další studie k prokázání skutečnosti, že statiny mohou být opravdu použity jako nová terapie při hojení ran a dermatologických onemocnění.

(skl)

Zdroj: Stojadinovic O, Lebrun E, Pastar I, Kirsner R, Davis SC, Tomic-Canic M. Statins as potential therapeutic agents for healing disorders. Expert Rev Dermatol 2010;5(6):689-698. doi:10.1586/edm.10.60Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte sa

Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa