Stanovení intolerance metotrexátu u JIA

14. 5. 2019

Výskyt nežádoucích účinků, které provázejí léčbu metotrexátem, je častý. Dotazník MISS (Methotrexate Intolerance Severity Score) byl vytvořen za účelem stanovení a zhodnocení míry intolerance metotrexátu pacienty s juvenilní idiopatickou artritidou (JIA).

Výskyt nežádoucích účinků, které provázejí léčbu metotrexátem, je častý. Dotazník MISS (Methotrexate Intolerance Severity Score) byl vytvořen za účelem stanovení a zhodnocení míry intolerance metotrexátu pacienty s juvenilní idiopatickou artritidou (JIA).

Častá a značně rozšířená intolerance metotrexátu u pacientů s JIA vedla autory k vývoji a validaci dotazníku, který by napomohl stanovit její prevalenci. Dotazník MISS identifikuje a hodnotí stupeň závažnosti vedlejších účinků (hodnocených jako domény) u pacientů léčených metotrexátem, jako jsou bolest v břišní oblasti, nauzea, zvracení, bolestivé léze dutiny ústní a behaviorální změny. V každé z těchto pěti domén je podskupina tří otázek, které rozlišují výskyt nežádoucího účinku očekávaného před podáním, při podání nebo v souvislosti po podání metotrexátu.

Autoři použili dotazník MISS k určení míry prevalence metotrexátové intolerance u 297 pacientů s JIA. Tento dotazník je vysoce citlivým a specifickým testem ke stanovení metotrexátové intolerance. U poloviny pacientů (50,5 %) se prokázala snížená tolerance k terapii metotrexátem. Ve skupině 220 pacientů užívajících metotrexát v perorální formě se potvrdila intolerance u 98 jedinců (44,5 %). Naproti tomu ve skupině 77 pacientů, kterým byl podáván metotrexát parenterálně, se objevila nesnášenlivost u více než dvou třetin případů (67,5 %, p = 0,001).

Dotazníková metoda vyvinutá autory studie rozlišila spolehlivě pacienty, kteří metotrexát tolerují, a pacienty, kteří mají zhoršenou toleranci k léčbě metotrexátem. Prevalence metotrexátové intolerance u nemocných s JIA je podle dotazníku MISS vysoká a převažuje především u injekčně podávané formy metotrexátu.

(Thom)

Zdroj: Bulatović M, Heijstek MW, et al. High prevalence of methotrexate intolerance in juvenile idiopathic arthritis: development and validation of a methotrexate intolerance severity score. Arthritis Rheum 2011(Jul);63(7):2007-2013. Doi: 10.1002/art.30367Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa