Srovnání terapie přípravkem Suboxone a klonidinem v léčbě opiátové závislosti

15. 5. 2019

Problematika léčby opiátové závislosti je i v současné době stále aktuální. V srpnovém vydání časopisu Archives of Psychiatric Nursing jí byla věnována zajímavá práce amerických autorů. Jednalo se o retrospektivní studii zaměřenou na zlepšení kvality péče, která hodnotila, zda terapie přípravkem Suboxone snižuje oproti léčbě klonidinem riziko předčasného ukončení odvykací terapie (navzdory lékařskému doporučení). Zmiňované studie se účastnili muži závislí na opiátech ve věku 18 až 55 let.

Problematika léčby opiátové závislosti je i v současné době stále aktuální. V srpnovém vydání časopisu Archives of Psychiatric Nursing jí byla věnována zajímavá práce amerických autorů. Jednalo se o retrospektivní studii zaměřenou na zlepšení kvality péče, která hodnotila, zda terapie přípravkem Suboxone snižuje oproti léčbě klonidinem riziko předčasného ukončení odvykací terapie (navzdory lékařskému doporučení). Zmiňované studie se účastnili muži závislí na opiátech ve věku 18 až 55 let.

Potřebná data byla získána analýzou grafů poskytujících údaje všech mužů s opiátovou závislostí, kteří dobrovolně nastoupili na odvykací léčbu v komunitním centru v období od 1. července 2009 do 30. prosince 2009. Chi-kvadrátový test nezávislosti mezi dokončením a nedokončením odvykací terapie byl vyhodnocen jako signifikantní s 5% kritickou hladinou významnosti pro terapii přípravkem Suboxone (P = 0,027).

Na základě těchto zjištění se tedy autorům podařilo prokázat, že terapie s přípravkem Suboxone vedla ve srovnání s klonidinem ke snížení výskytu předčasného ukončení opiátové detoxikace.

(mik)

Zdroj: Steele A., Cunningham P. A comparison of suboxone and clonidine treatment outcomes in opiate detoxification. Arch Psychiatr Nurs. 2012 Aug; 26 (4): 316–23; doi: 10.1016/j.apnu.2011.10.006Prihlásenie
Zabudnuté heslo

Zadajte e-mailovú adresu, s ktorou ste vytvárali účet. Budú Vám na ňu zasielané informácie k nastaveniu nového hesla.

Prihlásenie

Nemáte účet?  Registrujte sa